вівторок, 21.03.2023

Відповідь ДПС України щодо застосування електронних платіжних систем субєктами господарювання

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДПС України)

Львівська гіл., 8, м. Київ - 53, МСГЇ 04655, тел.: (044) 272-51 -59, факс (044) 272-08-4 І ww.eta.gfifV.ua; с-тпаіі: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Код ЄДРІЮУ 37472277

 

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист від 19.12.2012 №568 щодо застосування електронних платіжних систем та повідомляє таке.

Відповідно до підпункту 14.19 пункту 14 Закону України від 5 квітня 2001 року № 2346-ІП „Про платіжні системи та переказ коштів в України" суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України.

Вимоги до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначає Кабінет Міністрів України.

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює Державна податкова служба України, а за забезпеченням захисту прав держателів електронних платіжних засобів на здійснення зазначених розрахунків - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 878 „Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) із використанням спеціальних платіжних засобів" встановлено, що суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні здійснити перехід на обов'язкове приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги):

до 1 липня 2011 року — суб'єкти господарювання (крім суб'єктів малого підприємництва), які провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення понад 100 тис. осіб;

до 31 грудня 2011 року - суб'єкти малого підприємництва, які провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення понад 100 тис. осіб; суб'єкти господарювання, включаючи суб'єкти малого підприємництва, які провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення від 25 до 100 тис. осіб.

При цьому кількість платіжних терміналів має становити не менше ніж 50% кількості реєстраторів розрахункових операцій, а у разі наявності одного реєстратора розрахункових операцій суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання електронних платіжних засобів.

Кабінет Міністрів України зобов'язав звільнити від обов'язкового приймання електронних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних Сил та інших військових формувань, студентів, учнів та викладачів вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств, підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв. метрів (крім автозаправних станцій), а також суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення менше 25 тис. осіб.

Крім того пунктом 21 постанови Кабінету Міністрів від 15 червня 2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів" передбачено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити можливість використання спеціальних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства.

Стосовно відповідальності за незабезпечення можливості використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків зазначаємо, що Законами України від 18 вересня 2012 року № 5284-УІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків", який набув чинності 18 жовтня 2012 року, та від 6 грудня 2012 року № 5518-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів", який набув чинності 3 січня 2013 року, встановлена фінансова відповідальність та адміністративні штрафи за незабезпечення можливості використання електронних платіжних засобів.

Так, внесено зміни до Закону України „Про захист прав споживачів", якими передбачено, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який спосіб обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний приймати їх до сплати (частина друга статті 17).

За обмеження або відмову в реалізації прав споживачів, установлених частиною другою статті 17 цього Закону, передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 12, частини першої статті 23).

Окрім того, внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено таку адміністративну відповідальність:

„Стаття 163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги).

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів - тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Стосовно відповідальності за проведення діяльності без реєстрації суб'єкта господарювання, то статтею 164 зазначеного кодексу, передбачено таке.

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Заступник Голови     А.П. Ігнатов

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт