п'ятниця, 09.06.2023

Аналіз подій у Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України

Відповідно п. 1.1. Статуту Федерації професійних спілок  працівників малого та середнього підприємництва «Єднання», «Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України (далі – Федерація) є всеукраїнським неприбутковим добровільним об’єднанням всеукраїнських, обласних, місцевих профспілок, інших галузевих, міжгалузевих та регіональних профспілок (далі – членських організацій Федерації), що представляють інтереси громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності – працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, видів господарювання, територіальної, галузевої чи фахової приналежності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно,  навчаються в професійно-технічних і вищих навчальних закладах, які тимчасово не працюють,  вибули на пенсію», що відповідає положенням ст. 8 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Згідно ч. 2 ст. 8 Закону про профспілки  членські організації Федерації уклали угоду та затвердили статут. Так засновниками Федерації згідно легалізованих даних є три всеукраїнських профспілки, дві обласних та дві місцевих профспілки.
Керуючись п. 7.2.1. у Федерації створені виборні органи, а саме: Раду Федерації, яка складається з двох представників від Всеукраїнських профспілок та по одному представнику від інших членських організацій. Загальна кількість членів Ради згідно даними Міністерства Юстиції України складає 10 осіб за делегуванням та 6 осіб за посадами (16 осіб). 
03 листопада 2011 року на Пленумі Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» - членської організації Федерації – було прийнято рішення про висловлення недовіри Голові Федерації Рою В.Є. у зв’язку з його деконструктивними діями та направленням зазначеної інформації на черговий Пленум Ради Федерації. Зазначимо, що Роєм В.Є. на посаді Голови не виконувався Статут Федерації. Так за період його роботи було порушено: п. 7.3.3., пп.5 п. 6.5. Статуту ( не скликалися члени Президії  Федерації та не проводилися засідання Президії); п.п. 6 п. 6.5. (не проводилися консультації з членськими організаціями); п.п. 3 п. 9.1. (не звітував про свої дії).
Черговий Пленум Ради Федерації відбувся 15 листопада 2011 року. Відповідно п. 7.2.3. Статуту Федерації «Пленум Ради Федерації правомочний приймати рішення, якщо в його роботі бере участь не менше половини його членів». На засіданні були присутні 14 членів ради, тому пленум був правомочний.
Згідно повноважень членів Ради Федерації на пленумі мають право 1/3 загальної чисельності вимагати дострокових перевиборів Голови Федерації (п. 6.7.). В разі дострокового переобрання Почесного Голови, Голови Федерації, Голови та членів Ревізійної комісії перевибори проводяться на Пленумі Ради Федерації з наступним затвердженням на черговому З’їзді. Переобрання Ради Федерації та Президії Ради Федерації в такому випадку не проводиться (п. 6.8.). Отже, на вимогу членів Ради було розглянуто питання про переобрання Голови та обрано нового керівника Федерації. При цьому була створена група для підготовки позачергового З’їзду на січень 2012 року для затвердження прийнятого рішення.
Рой В.Є. був належним чином повідомлений про прийняте рішення, але документи та печатку Федерації не передав, що спричинило труднощі для легалізації прийнятого рішення.
Виражаючи непокору прийнятому рішенню про його дострокове переобрання, Рой В.Є. протиправно, одноособово скликав позачерговий З’їзд Федерації всупереч п. п. 7.1.1.- 7.1.5. Статуту (без рішення Ради, без обрання та повідомлення делегатів за місяць), жорстко порушуючи права членів Федерації. При цьому були прийняті рішення щодо виключення членської організації без додержання вимог п.п. 3.8., 3.11. Статуту, що взагалі відноситься до  повноважень Ради Федерації.

Порядок прийняття та виключення з Федерації.
Відповідно п.п. 3.3., 3.4. Статуту Федерації «Рішення про прийняття та його порядок Всеукраїнських, обласних, місцевих профспілок, інших галузевих, міжгалузевих та регіональних профспілок в членські організації Федерації приймає Рада Федерації. Відмова Ради прийняти до складу Федерації членську організацію може бути оскаржена до З’їзду, який приймає остаточне рішення. З дня прийняття рішення Федерацією про вступ членської організації, яке набуває чинності з моменту його ухвалення, якщо інше не передбачено цим рішенням, членська організація набуває перед Федерацією цивільних, майнових та інших прав і беруть на себе відповідні зобов’язання через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їх статутами». Так 20.04.2011 року на Пленумі Ради Федерації були прийняті рішення 1.2.1. – 1.2.3. про прийняття двох членських організацій до об’єднання при виконанні п. 3.1. Статуту щодо підписання Угоди Федерації з новими членами в місячний строк та легалізації її в МЮУ.
Дані вимоги рішення та Статуту не були виконані в тридцяти денний термін, тому рішення не легалізовано та не має юридичної сили.
Щодо виходу з Федерації, то п. 3.11. Статуту встановлює, що «Вихід членської організації зі складу Федерації за власною ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня отримання Федерацією письмового повідомлення про вихід та оригіналу рішення виборного органу членської організації. Припинення членства у Федерації у зв’язку з припиненням членської організації відповідно до законодавства України відбувається з дня настання цієї події…».
Так Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами направила Федерації заяву про вихід зі складу Федерації. При цьому також направила заяву про відкликання повідомлення про вихід, що  і було затверджено членами Ради Федерації 15.11.2011 року, залишивши Профспілку членом об’єднання.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт