п'ятниця, 09.06.2023

Звернення Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» і Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів до громадських організацій підприємців, галузевих об’єднань, до всіх громадян України

ЗВЕРНЕННЯ

Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» і

Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів

до громадських організацій підприємців, галузевих об’єднань, до всіх громадян України

щодо спільних дій з розробки та впровадження цивілізованого економічного законодавства

Шановні співвітчизники!

Масовий публічний протест підприємців у листопаді-грудні 2010 року засвідчив, що розроблений Урядом, прийнятий Верховною Радою України та підписаний Президентом України Податковий кодекс не вирішує проблем подолання соціально-економічної кризи, формування сприятливого нормативно-правового середовища для господарської діяльності, наповнення на цій основі державного бюджету та підвищення добробуту народу.

Натомість цей Податковий кодекс спрямований на руйнування середнього класу і поширення злиднів серед найширших суспільних верств, а водночас посилює сваволю, безвідповідальність та безконтрольність фіскальних органів.

Очевидно, що розробка цивілізованого, виваженого і кваліфікованого Податкового кодексу не може бути (лише чи переважно) справою чиновників або депутатів нині діючої Верховної Ради. У демократичній країні чиновники взагалі не мають права писати закони для себе!

Вирішальне слово має належати організаціям громадянського суспільства, які представлять інтереси усіх верств вітчизняного бізнесу, фахівців всіх сфер і галузей діяльності, захищають інтереси осіб найманої праці тощо.

Ми вважаємо, що невідкладним завданням є скликання в Україні постійно діючого «круглого столу» громадських організацій та експертів, зацікавлених і готових прийняти участь у опрацюванні цивілізованого Податкового кодексу, інших законодавчих ініціатив, спрямованих на подолання соціально-економічної кризи та досягнення конкурентноздатності України.

Ми пропонуємо об’єднати наші зусилля у розробці економічного та податкового законодавства, яке матиме своєю метою:

- стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу,

- забезпечення сплати податків усіма без винятку,

- ліквідацію переважної більшості чинних пільг,

- врахування специфіки діяльності галузей та секторів вітчизняної економіки,

- створення рівних умов для підприємств усіх форм власності,

- відповідність кращим європейським та світовим практикам,

- гармонізацію із законодавством Євросоюзу,

- впровадження цінностей та засад діяльності, які є чіткими, логічними, зрозумілими, прозорими та такими, виконання яких легко контролювати.

Такий постійно діючий «круглий стіл» може стати партнером відповідальних громадських, політичних, державний сил у справі стабілізації становища в України та подолання кризи.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт