п'ятниця, 09.06.2023

Звернення до Прем'єр-міністра України М.Азарова щодо спрощення процедури отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами для об'єктів третьої групи

Прем’єр – Міністру України

Азарову М.Я.

Шановний Миколо Яновичу!

Згідно з Законом України «Про охорону атмосферного повітря» суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з викидами в атмосферу від стаціонарних джерел, повинні мати відповідний дозвіл, який видається територіальним органом Міністерства екології та природних ресурсів України. Дозвіл на викиди видається на підставі документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів. Ці документи розробляються організаціями, що мають реєстраційні свідоцтва, видані Міністерством екології та природних ресурсів України і є дуже витратними.

При цьому розмір Екологічного податку, які повинні сплатити СПД в десятки, навіть сотні разів  менші вартості робіт з розробки визначених матеріалів. Наприклад, щоби сплатити в квартал 0.87грн. податку, витрати на проведення розрахунків становить від 9000 до 12000 грн.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо доручити Міністерству екології та природних ресурсів України розглянути питання щодо спрощення процедури отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами для об'єктів третьої групи, та запропонувати внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»,  а саме:

- частину 5 ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викласти в такій редакції: «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Звільняються від отримання дозволу суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з викидами в атмосферу від стаціонарних джерел, які справляють незначний вплив на стан атмосферного повітря, та які відносяться до третьої групи ступеня впливу об’єкта за забрудненням атмосферного повітря.;

-    п. 1.6. «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.06 N 108 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 29.03.06 № 341/12215, викласти в такій редакції:

«Склад Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. До таких об’єктів відносяться об’єкти  першої та другої групи ступеня  впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Для кожної групи об'єктів склад документів повинен бути таким:

а) перша група - об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, - документи, передбачені розділом 2 цієї Інструкції;

б) друга група - об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, - документи, передбачені розділом 2, за винятком пунктів 2.11, 2.15 цієї Інструкції;

Пункт в) третя група - об'єкти, які не входять до першої і другої груп, - документи, передбачені розділом 2, за винятком підпунктів 2.3.1 - 2.3.5, 2.7.2, пунктів 2.8, 2.10, 2.11, 2.14 - 2.16 цієї Інструкції вилучити

.

Від імені підприємництва Миколаївської області

Член Координаційної Ради При КМУ

Голова Миколаївської обласної профспілки

Працівників малого та середнього бізнесу «Єднання»                              Герасимчук О.А.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт