п'ятниця, 09.06.2023

Звернення до Президента України та Прем'єр-міністра України стосовно процедури отримання дозволу на розміщення небезпечних відходів

Президенту України

Януковичу В.Ф.

Прем'єр-міністру України

Азарову М.Я.

Шановний Вікторе Федоровичу!

Шановний Миколо Яновичу!

Підприємці Миколаївської області звертаються до Вас з проблемним та болючим питанням стосовно процедури отримання дозволу на розміщення небезпечних відходів.

Одержання дозволу на розміщення відходів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 № 1218 «Про затвердження порядку розроблення затвердження та перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів».

Відповідно до Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 452/2011 «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» функції видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів віднесено до повноважень Мінприроди України.

З часу набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 289 "Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" підприємства повинні отримувати окрім дозволу на розміщення відходів, що надається Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області ще і дозвіл на розміщення небезпечних відходів, який відповідно до змін буде надаватись Міністерством екології та природних ресурсів України.

Зміни, що були внесені до постанови ніяким чином не полегшують процедуру отримання дозволу, а тільки ускладнюють її.

Майже всі суб’єкти господарювання повинні мати замість одного два дозволи на розміщення небезпечних відходів, один з яких буде отримуватись в обласному управлінні, другий в Києві.

Перелік документів, що необхідно надати для одержання зазначених дозволів залишився без змін і є дуже об’ємним. Відтепер підприємства   будуть формувати додаткові пакети документів, отримувати два висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, два дозволи на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами. Все це потребує багато часу та значних фінансових витрат. Термін надання документів до компетентного органу для отримання дозволу також не змінено. Підприємства зобов'язані надати проекти лімітів на утворення та розміщення відходів та небезпечних відходів на 2013 рік до Держуправління і Мінприроди до 1.06.2012, разом з тим зміни до підзаконного акту набрали чинності тільки 20.04.2012. Суб'єкти господарювання не в змозі отримати всі необхідні довідки та висновки в такий короткий термін. Немає затвердженої інструкції щодо форм та змісту довідок, які додаються до проекту лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів до Мінприроди.

На нашу думку, в запропонованих змінах до Постанови не відображається яким чином буде здійснюватися процедура подання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на затвердження до місцевих державних адміністрацій лімітів на утворення та розміщення відходів, чи буде дотримано термінів встановлених чинним законодавством для погодження лімітів (10 робочих днів) і т.д.

Також, запропонованими змінами не визначено рівень компетенції між обласними та районними державними адміністраціями, вводяться поняття, які не існують у чинному законодавстві (проекти лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів і т.д.). Зокрема, Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» передбачено погодження лише проектів лімітів на утворення та розміщення відходів, видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та дозволів на розміщення відходів

Процедура отримання дозволу на розміщення небезпечних відходів дуже ускладнюється тим, що його видає Мінприроди, так як в всим СПД, особливо тим, що здійснюють діяльність в віддаленому селищі і використовують 1 чи 2 люмінесцентні лампи, прийдеться виїздити на невизначений час у відрядження до Києва  за дозволом, хоча цей дозвіл ні до чого їх не зобов’язує, є необхідність тільки в його наявності.

Відсутність дозвільного документу призводить до адміністративних санкцій зі сторони контролюючих органів, що може привести до зупинення діяльності підприємства або підприємницької діяльності, а це в свою чергу створить напругу в суспільстві і все це робиться в той час коли Президент України постійно наголошує на скороченні дозвільних документів..

Діюча система дозвільних документів в сфері поводження з відходами застаріла та не відповідає положенням Податкового Кодексу України, вимогам забезпечення екологічної безпеки на територіях об'єктів господарювання, раціональному управлінню цими об'єктами та стимулюванню підприємств до виконання природоохоронних заходів. Ускладнення системи та збільшення кількості документів ніяким чином не покращує екологічну ситуацію у сфері поводження відходами.

Не зрозуміло, яка доцільність  розробляти та затверджувати ліміти на утворення відходів (в більшості це побутові) в сим СПД, особливо тим хто  їх не розташовує і не зберігає, а тільки накопичує для подальшої передачі для розміщення  тими суб’єктами господарювання, які мають під це спеціально відведені земельні ділянки  з отриманням відповідних дозволів. На одне і те ж сміття двічі, а то і тричі ведуться розрахунки лімітів. Для чого розробляти ліміти тим, хто не є платником Екологічного податку?.

Враховуючи викладене вище, пропонуємо:

1. Виключити з Положення про Міністерство екології та природних ресурсів  України,  затвердженого  Указом  Президента  України  від 13   квітня  2011   року №  452/2011,  видачу дозволів  на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів безпосередньо Мінприроди України, а залишити ці повноваження за органами Мінекоресурсів на місцях;

2.  Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 289 «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», відповідні зміни внести до  Постанови Кабінету Міністрів від 3.08.1998 № 1218 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження та перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів».

1.4. П.8 Постанови КМУ №1218 від 3.08.2012р. викласти в такій редакції : « Звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів СПД, які не підпадають під вимогу сплати Екологічного податку згідно ст. 240.1.3 Розділу 8 Податкового Кодексу),

 

Від імені підприємництва Миколаївської області

Член Координаційної Ради при КМУ

Голова профспілки працівників малого та середнього

бізнесу «Єднання»                                                                                        Герасимчук О.А.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт