четвер, 29.10.2020

Пропозиції члена Громадської ради при Черкаській ОДА Максимчук З.В. щодо питання формування Державного бюджету України на 2017 рік

Про хибні розрахунки наслідків  підвищення

мінімальної зарплати  до 3200 в 2017р.

 

ПРОПОЗИЦІЇ РІШЕННЯ Громадської ради по питанню формування Бюджету  на 2017 рік.

Беручи до уваги, що «Офіційний прес-реліз IMF GROUP UKRAINE про наслідки підвищення мінімальної зарплати до рівня  3200 грн. в 2017 р.», який, в тому числі, ліг в основу формування Бюджету 2017р. та прийняття важливого державного рішення керівними органами України, містить грубий прорахунок, що становить 56,8 млрд. грн. та  нівелює очікувані результати, а саме:

А)  при зростанні  фонду оплати праці на 28,1 млрд. грн., автори очікують збільшення надходжень до бюджету від сплати ЄСВ на суму 63,1 млрд. грн., що не відповідає дійсності та перевищує фактичні розрахунки на 56,8 млрд. грн. В результаті фактичне підсумкове сальдо надходжень буде становити 4,23 млрд. грн., замість хибно вказаного -  61 млрд. грн.

Б) спираючись на помилкові розрахунки, автори категорично заперечують будь-який негативний вплив від впровадження 3200, заперечують  зростання цін в 2017 році,  інфляцію та інші ризики, що з цим пов'язані, нищівно критикують доцільність зниження ЄСВ до 22%, викривляючи основний принцип державної політики  «Податки повинні сплачувати всі, тоді вини будуть помірні».

В) автори сміливо стверджують про зростання надходжень в Бюджет України на 60,1 млрд. грн., що не відповідає дійсності, бо фактично ця цифра не буде перевищувати 4,23 млрд. грн. Вважають, що на 60,1 млрд. грн. зменшиться «чистий фіскальний розрив» Бюджету 2017 року, тоді, як фактично можна очікувати його зменшення не більше ніж на 4,2 млрд. грн.

Г)  автори дають фантастичні прогнози, щодо   «недоотриманих» надходжень  до Пенсійного фонду, що сьогодні становлять  80,45 млрд. грн. та вважають, що ця сума, як мінімум  зменшиться на 60 млрд. грн., що не відповідає дійсності та в реаліях буде в десяток разів менша ( біля 6 млрд. грн.).

Д)  В тому числі, на таких горе  розрахунках формується Бюджет 2017 року на них  спирається Президент держави, бо  під час візиту в Житомирську область наголошує: «Підвищення мінімальної заробітної плати  принесе 7,7 млрд. грн. в місцеві бюджети Житомирщини», міністр соціальної політики, бо стверджує про наявність у підприємців додаткових ресурсів на суму 65 млрд. грн. Нажаль ці ствердження та заяви не мають під собою економічного підгрунття та основані на непрофесійних прорахунках.

Вважаємо за необхідне та вимагаємо:

1. Розвивати економіку держави планово, без стресових явищ її функціонування та перерахувати Бюджет 2017 року з врахуванням поступового зростання мінімальної заробітної плати із кроком у  20%,  починаючи 01.01.2017 р. та  довести її до рівня 3200 грн.  до кінця 2018 року.

2. Формувати зміни та збільшення повноважень місцевих бюджетів Виконавчих органів районних, місцевих, сільських, селищних рад та об'єднаних територіальних громад на основі фактичних  бюджетів цих рад милих двох років та не вводити такі зміни лише на основі перспективних планових змін законодавчої бази держави.

3. Залишити за  державним бюджетом  підготовку робітників за регіональним замовленням та утримання загальноосвітніх державних закладів,  формувати  повноваження місцевих бюджетів на виконаних показниках  за  два попередні бюджетні періоди.

4. З ціллю планування розвитку держави законодавчо встановити термін (до 1 квітня) та відповідальність за його порушення щодо схвалення Урядом прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

5. З ціллю підвищення ефективного використання бюджетних коштів та планування діяльності місцевих рад законодавчо встановити термін (до 1 травня 2017 року) та відповідальність за його порушення щодо унормування перерозподілу видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

6. Виконавчим органам районних, місцевих, сільських, селищних рад та об'єднаних територіальних громад реалізувати надані їм повноваження щодо легалізації діяльність громадян, які  не сплачують податки взагалі та  не реєструють свою діяльність, працюють нелегально та знаходяться  «в тіні». Впровадити політику держави за принципом «Податки повинні платити всі, тоді вони будуть помірні».

7. Для мотивації Виконавчих органів районних, місцевих, сільських, селищних рад та об'єднаних територіальних громад щодо зростання кількості платників податків, кількості робочих місць та детінізації економіки, впровадити додаткове зростання заробітної плати працівників бюджетної сфери за рахунок надходжень від легалізації діяльності громадян, що не сплачують податки,  зростання кількості платників податків та кількості  робочих місць  (у % співвідношенні до зростання надходжень від цієї діяльності).

8. Відв'язати  місцеві податки та  збори, штрафні санкції  від мінімальної заробітної плати.

9. Ставки єдиного податку та  ЄСВ  для всіх  груп ССО  залишити на рівні 2016 року та в подальшому, піднімати  їх поступово, починаючи з 20%, лише  після зниження курсу долару, створення рівних умов конкуренції  та легалізації діяльності громадян, які не зареєстровані підприємцями та не сплачують податки.

1. Доходи для розрахунку субсидій підприємцям, брати з їх  звітності поданої до ДФС. ( По факту -  5%-10%  з валового  доходу  зазначеного у   декларації ).

2. Зменшити розмір штрафних санкцій за порушення підприємницької діяльності та  прив'язати його до неоподаткованого мінімуму громадян, а не до мінімальної заробітної плати,  за для збереження кожного легального суб'єкту господарювання, що спроможний сплачувати податки, привести його  у відповідність з доходами суб'єктів господарювання з врахуванням їх  стимулюючої та дисциплінарної функцій не допускати встановлення непосильного розміру штрафних санкцій, що можуть спричинити  ліквідацію  суб'єктів господарювання.

3. Верховній Раді України в 2017 році розробити Бюджетний Кодекс, де чітко визначити терміни, відповідальність та обов'язки провладних установ, що формують та розподіляють бюджетні кошти.

4. Національному банку України та Кабінету Міністрів України розробити і впровадити в комерційних банках України та банках з державною часткою,  доступний кожному ФОП механізм пільгового кредитування малого та середнього бізнесу під низькі відсотки.

5. Верховній Раді України до 1.01.2017 року  у другому читанні ПКУ встановити «обсяг виручки» для ССО на рівні : для першої групи 1 млн. грн., для другої групи 10 млн. грн., для третьої групи 50 млн. грн., прив'язати її до коефіцієнту інфляції та розміру мінімальної заробітної плати.

6. Верховній Раді України до 1.01.2017 року у другому читанні ПКУ визнати сільське подвір'я дрібним товаровиробником та встановити оподаткування їх валового доходу на рівні 0,5% та повернути пільги по відшкодуванню ПДВ дрібним аграріям та фермерам України.

 

За дорученням підприємців,

Голова профспілки ППТП  «Єдність»

Член Громадської Ради при Черкаській ОДА                                                            Максимчук З.В.

14.12.2016 р.

 

 

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт