вівторок, 21.03.2023

Проект наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису»

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ             АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
                                                                     СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
                                                                     ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

м. Київ

_____________________

№ _____________/_____________

Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів,

що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису

На виконання пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 року
№ 1014-р, відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», підпунктів 65 і 66 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпунктів 7 і 11 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, та з метою створення умов технологічної сумісності програмно-технічних комплексів акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобів електронного цифрового підпису

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються, вимоги до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису (далі – Вимоги):

1.1.   Вимоги до формату посиленого сертифіката відкритого ключа.

1.2.   Вимоги до структури об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що є державними стандартами.

1.3.   Вимоги до формату списку відкликаних сертифікатів.

1.4.   Вимоги до формату підписаних даних.

1.5.   Вимоги до протоколу фіксування часу.

1.6.   Вимоги до протоколу визначення статусу сертифіката.

2. Установити, що:

2.1. Акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу, що створюються на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 року
№ 1014-р, забезпечують застосування положень Вимог у програмно-технічних комплексах акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобах електронного цифрового підпису з 31 грудня 2012 року.

2.2. Акредитовані центри сертифікації ключів, замовники, розробники, виробники та організації, які експлуатують надійні засоби електронного цифрового підпису, крім визначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього наказу, забезпечують застосування у програмно-технічних комплексах акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобах електронного цифрового підпису положень Вимог з 01 червня 2013 року.

2.3. Акредитовані центри сертифікації ключів, які здійснили заходи, визначені у підпунктах 2.1, 2.2 пункту 2 цього наказу, надають послуги електронного цифрового підпису з моменту проходження повторної акредитації відповідно до пункту 13 Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903.

3. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вжити заходів для впровадження Вимог у програмно-технічних комплексах акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобах електронного цифрового підпису в строки, визначені у підпунктах 2.1, 2.2 пункту 2 цього наказу.

4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (Чижмарь К.І.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Ворону М.Д. та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Цуркана О.Г.

Міністр юстиції України

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

О.В. Лавринович

Г.А. Резніков

Вимоги до формату посиленого сертифіката відкритого ключа
Вимоги до структури об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що є державними стандартами
Вимоги до формату списку відкликаних сертифікатів
Вимоги до формату підписаних даних
Вимоги до протоколу фіксування часу
Вимоги до протоколу визначення статусу сертифіката

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт