середа, 06.07.2022

Проект узагальнюючих податкових роз'яснень застосування Податкового кодексу України, підготовлені Державною податковою службою України

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 01.04.11

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на прибуток доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, у вигляді страхових платежів та виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків

Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань з оподаткування податком на прибуток при виплаті роялті

Узагальнююча податкова консультація з питання формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування

Узагальнююча податкова консультація щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов'язання та податкового кредиту

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково – ні

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань, пов'язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту

Узагальнююча податкова консультація щодо віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт