п'ятниця, 09.06.2023

Розділ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України (Статті 318-322)

РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ 

Стаття 318. Платники збору 

318.1. Платниками    збору     є     загальні     користувачі радіочастотного  ресурсу  України,  визначені  законодавством  про радіочастотний ресурс,  які користуються  радіочастотним  ресурсом України  в  межах  виділеної  частини  смуг радіочастот загального користування на підставі: 
318.1.1. ліцензії  на  користування  радіочастотним  ресурсом України; 
318.1.2. ліцензії  на  мовлення  та  дозволу  на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою; 
318.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу  та випромінювального  пристрою,  отриманого  на  підставі  договору з власником ліцензії на мовлення; 
318.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу  та випромінювального пристрою. 
318.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі,  перелік яких  визначено  законодавством  про  радіочастотний  ресурс,   та радіоаматори. 

Стаття 319. Об'єкт оподаткування збором 

319.1. Об'єктом   оподаткування   збором   є   ширина   смуги радіочастот,  що  визначається  як   частина   смуги   радіочастот загального  користування  у  відповідному  регіоні  та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним  ресурсом  України  або  в дозволі    на    експлуатацію    радіоелектронного    засобу    та випромінювального  пристрою  для  технологічних  користувачів   та користувачів,   які   користуються   радіочастотним  ресурсом  для розповсюдження телерадіопрограм. 

Стаття 320. Ставки збору 

------------------------------------------------------------------|    Вид радіозв'язку        |    Діапазон   |  Ставка збору за  ||                            |  радіочастот  |    1 МГц смуги    ||                            |               |  радіочастот на   ||                            |               |  місяць, гривень  ||----------------------------+---------------+-------------------||1.   Радіорелейний          |0,03-300 ГГц   |        0,39       ||     зв'язок фіксованої     |               |                   ||     радіослужби            |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||2.   Радіозв'язок           |0,03-470 МГц   |       378,7       ||     фіксованої, рухомої    |               |                   ||     сухопутної та          |               |                   ||     морської радіослужб    |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||3.   Радіозв'язок у         |30-470 МГц     |       378,7       ||     системі охоронної та   |               |                   ||     охоронно-пожежної      |               |                   ||     сигналізації           |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||4.   Радіозв'язок з         |30-470 МГц     |      189,94       ||     використанням          |               |                   ||     радіоподовжувачів      |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||5.   Радіозв'язок у         |1427-2400 МГц  |        9,56       ||     системі передавання    |2400-2483,5 МГц|                   ||     даних з використанням  |5150-5850 МГц  |                   ||     шумоподібних сигналів  |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||6.   Радіозв'язок у системі |30-3000 МГц    |       19,11       ||     з фіксованим           |               |                   ||     абонентським           |               |                   ||     радіодоступом          |               |                   ||     стандарту DECT         |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||7.   Транкінговий           |30-470 МГц     |      1174,32      ||     радіозв'язок           |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||8.   Пошуковий радіозв'язок |30-960 МГц     |      15147,95     ||----------------------------+---------------+-------------------||9.   Радіолокаційна та      |30-3000 МГц    |       38,22       ||     радіонавігаційна       |3-30 ГГц       |                   ||     радіослужби            |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||10.  Радіозв'язок           |30-3000 МГц    |       25,09       ||     супутникової рухомої та|3-30 ГГц       |                   ||     фіксованої радіослужб  |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||11.  Стільниковий           |300-2200 МГц   |      9437,6       ||     радіозв'язок           |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||12.  Радіозв'язок у         |2-7 ГГц        |       16,73       ||     багатоканальних        |10-42,5 ГГц    |        5,98       ||     розподільчих системах  |               |                   ||     для передавання та     |               |                   ||     ретрансляції           |               |                   ||     телевізійного          |               |                   ||     зображення,            |               |                   ||     передавання звуку,     |               |                   ||     цифрової інформації    |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||13.  Передавання звуку      |30 кГц-30 МГц  |                   ||     залежно від            |               |                   ||     потужності:            |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     до 1 кВт включно       |               |      453,96       ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 1,1 до 10 кВт      |               |      682,14       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 10,1 до 100 кВт    |               |      965,27       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 101 до 500 кВт     |               |      1136,1       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 501 кВт і вище     |               |      1887,52      ||----------------------------+---------------+-------------------||14.  Передавання та         |30-300 МГц     |                   ||     ретрансляція           |               |                   ||     телевізійного          |               |                   ||     зображення залежно     |               |                   ||     від потужності:        |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 1 до 10 Вт         |               |       19,11       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 10,1 до 100 Вт     |               |       57,35       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 101 Вт до 1 кВт    |               |       94,37       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 1,1 до 5 кВт       |               |      151,72       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 5,1 до 20 кВт      |               |      284,33       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 20,1 кВт і вище    |               |       378,7       ||----------------------------+---------------+-------------------||15.  Передавання звуку      |66-74 МГц      |                   ||     залежно від потужності:|87,5-108 МГц   |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     до 100 Вт включно      |               |      142,16       ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 101 Вт до 1 кВт    |               |      284,33       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 1,1 до 10 кВт      |               |      453,96       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 10,1 кВт і вище    |               |      568,64       ||----------------------------+---------------+-------------------||16.  Передавання та         |300-880 МГц    |                   ||     ретрансляція           |               |                   ||     телевізійного          |               |                   ||     зображення залежно     |               |                   ||     від потужності:        |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     до 10 Вт включно       |               |       13,14       ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 10,1 до 100 Вт     |               |       26,28       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 101 Вт до 1 кВт    |               |       57,35       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 1,1 до 5 кВт       |               |       113,5       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 5,1 до 20 кВт      |               |      226,98       ||     включно                |               |                   ||----------------------------+---------------+-------------------||     від 20,1 кВт і вище    |               |      284,33       ||----------------------------+---------------+-------------------||17.  Види радіозв'язку      |9 кГц-400 ГГц  |      568,64       ||     (служби, системи,      |               |                   ||     радіотехнології,       |               |                   ||     радіоелектронні        |               |                   ||     засоби, випромінювальні|               |                   ||     пристрої), що не       |               |                   ||     зазначені у пунктах    |               |                   ||     1-16 цієї статті       |               |                   |------------------------------------------------------------------{  Стаття  320  в  редакції  Закону  N  4235-VI  (  4235-17  ) від 22.12.2011 } 
( Teкст взятo з сайта Bерховної Pади - zakon.rada.gov.ua )


Стаття 321. Порядок обчислення збору 

321.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю. 
321.2. Перелік   користувачів   радіочастотного   ресурсу   - платників збору  та/або  зміни  до  нього  подаються  центральному органу   державної   податкової   служби   центральним  органом  з регулювання у сфері телекомунікацій,  користування  радіочастотним ресурсом  та  надання послуг поштового зв'язку із зазначенням виду зв'язку,  смуги  радіочастотного  ресурсу,  регіонів  користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою  центральним  органом  державної податкової служби за погодженням  з  центральним  органом   з   регулювання   у   сфері телекомунікацій,  користування  радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. 
321.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи  з  виду радіозв'язку,   розміру   встановлених   ставок  та  ширини  смуги радіочастот по кожному регіону окремо. 
321.4. Платники  збору,  яким  надано   право   користуватися радіочастотним   ресурсом   України   на   підставі   ліцензій  на користування  радіочастотним  ресурсом  України,  сплачують   збір починаючи з дати видачі ліцензії. 
У разі  продовження  терміну  дії  ліцензії  на  користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії. 
Інші платники  збору  сплачують  збір починаючи з дати видачі дозволу    на    експлуатацію    радіоелектронних    засобів    та випромінювальних  пристроїв.  Сплата збору здійснюється платниками збору   з   дати   видачі   першого   дозволу   на    експлуатацію радіоелектронного  засобу  та  випромінювального  пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно  від  загальної кількості   дозволів,   наданих   платнику  збору  в  такій  смузі радіочастот у певному регіоні. 
321.5. Розрахунки збору подаються платниками збору до органів державної  податкової  служби  у  строки,  визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 
321.6. Форма    розрахунку    встановлюється    у    порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. 
321.7. Платники збору подають до органів державної податкової служби копії  ліцензій  на  користування  радіочастотним  ресурсом України,   ліцензій   на  мовлення  та  дозволів  на  експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у  місячний строк після їх видачі. 

Стаття 322. Порядок сплати збору 

322.1. Збір сплачується платниками збору у строки,  визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 
322.2. У  разі  несплати  збору  або  сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести  місяців  органи  державної податкової  служби подають інформацію про таких платників збору до центрального  органу  з  регулювання  у   сфері   телекомунікацій, користування  радіочастотним  ресурсом та надання послуг поштового зв'язку для вжиття до них заходів згідно із законодавством. 
Інформацію про    платників    збору,    які     користуються радіочастотним  ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм,  які протягом шести місяців  не  сплатили  збір  або  сплатили  його  в неповному  обсязі,  органи  державної податкової служби подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт