субота, 10.06.2023

Розділ VII. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (Статті 231-239)

РОЗДІЛ VII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ


Стаття 231. Платники збору

231.1. Платниками  збору  є  юридичні  та фізичні особи,  які здійснюють першу реєстрацію в  Україні  транспортних  засобів,  що відповідно до статті 232 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.

Стаття 232. Об'єкти оподаткування збором

232.1. Транспортні  засоби,  які  є  об'єктами  оподаткування збором: 
232.1.1. колісні транспортні засоби, крім: 
а) транспортних  засобів  та   інших   самохідних   машин   і механізмів,  що  закріплені  на  праві  оперативного управління за військовими   частинами,   військовими   навчальними    закладами, установами  та  організаціями  Збройних Сил України,  які повністю утримуються  за  рахунок  бюджету,  крім  тих,  що  віднесені   до транспортної  групи,  в  порядку,  визначеному  головним органом у системі  центральних  органів  виконавчої  влади  із  забезпечення реалізації  державної  політики  з  питань  національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва; 
б) транспортних  засобів  та   інших   самохідних   машин   і механізмів,  що  закріплені  на  праві  оперативного управління за військовими формуваннями головного органу  в  системі  центральних органів виконавчої  влади  у  сфері  охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки,  безпеки  дорожнього  руху,  які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом; 
в) транспортних  засобів  та   інших   самохідних   машин   і механізмів,  що  закріплені  на  праві  оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту,  які повністю  утримуються за рахунок бюджету,  крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку,  визначеному головним  органом  у  системі  центральних органів  виконавчої  влади  із  забезпечення  реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення; 
г) транспортних    засобів    вантажних,    самохідних,    що використовуються на заводах,  складах,  у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані,  - товарна позиція  8709 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ); 
ґ) транспортних засобів швидкої медичної допомоги; 
д) машин  і  механізмів  для  сільськогосподарських  робіт  - товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ); 
е) причепів (напівпричепів); 
є) мопедів; 
ж) велосипедів; 
232.1.2. судна,  зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України; 
232.1.3. літаки  і  вертольоти,  зареєстровані  у  Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім: 
а) літаків і вертольотів Збройних Сил України; 
б) літаків   і   вертольотів   головного   органу  у  системі центральних  органів  виконавчої  влади  з   питань   забезпечення реалізації   державної   політики   у   сфері  цивільного  захисту населення,  а також органів управління та сил цивільного  захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

Стаття 233. База оподаткування збором

233.1. База оподаткування визначається: 
233.1.1. для колісних транспортних засобів: 
а) для   мотоциклів,   легкових  автомобілів  (крім  легкових автомобілів,  обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів),  тракторів,  вантажних  автомобілів (у тому числі сідельних тягачів,  інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних  засобів,  інших  колісних транспортних засобів) - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах;{  Підпункт  "а"  підпункту  233.1.1  пункту  233.1  статті 233 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - за потужністю двигуна в кВт; 
233.1.2. для суден: 
а) для суден,  обладнаних двигуном, - за потужністю двигуна в кВт; 
б) для суден,  які  не  обладнані  двигуном,  -  за  довжиною корпусу судна в сантиметрах; 
233.1.3. для  літаків,  вертольотів - за максимальною злітною масою. 
233.2. База   оподаткування   для    транспортних    засобів, зазначених  у  пункті  233.1 цієї статті,  визначається окремо для кожного транспортного засобу.

Стаття 234. Ставки збору

234.1. Ставки збору для колісних транспортних засобів: 
234.1.1. для мотоциклів: 
------------------------------------------------------------------|Група|     Об'єм циліндрів     |     Ставка збору, гривень      ||     |         двигуна,        | за 100 куб. сантиметрів об'єму ||     |     куб. сантиметрів    |       циліндрів двигуна        ||     |-------------------------|                                ||     |   від    | до (включно) |                                ||-----+-------------------------+--------------------------------||  1  |         до 500          |              3,27              ||-----+-------------------------+--------------------------------||  2  |   501    |      800     |              5,45              ||-----+-------------------------+--------------------------------||  3  |        понад 800        |             10,89              |------------------------------------------------------------------{  Підпункт  234.1.1  пункту  234.1  статті  234 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.2.   для   легкових   автомобілів   (крім  автомобілів, обладнаних електродвигуном): 
------------------------------------------------------------------|Група|     Об'єм циліндрів     |     Ставка збору, гривень      ||     |         двигуна,        | за 100 куб. сантиметрів об'єму ||     |     куб. сантиметрів    |       циліндрів двигуна        ||     |-------------------------|                                ||     |   від    | до (включно) |                                ||-----+-------------------------+--------------------------------||  1  |         до 1000         |              3,27              ||-----+-------------------------+--------------------------------||  2  |  1001    |    1500      |              5,45              ||-----+----------+--------------+--------------------------------||  3  |  1501    |    1800      |              7,62              ||-----+----------+--------------+--------------------------------||  4  |  1801    |    2500      |              10,89             ||-----+----------+--------------+--------------------------------||  5  |  2501    |    3500      |              27,23             ||-----+----------+--------------+--------------------------------||  6  |  3501    |    4500      |              43,56             ||-----+----------+--------------+--------------------------------||  7  |  4501    |    5500      |              49,01             ||-----+----------+--------------+--------------------------------||  8  |  5501    |    6500      |              59,90             ||-----+-------------------------+--------------------------------||  9  |        понад 6500       |              65,34";           |------------------------------------------------------------------{  Підпункт  234.1.2  пункту  234.1  статті  234 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.3. для       легкових      автомобілів,      обладнаних електродвигуном, - 0,54 гривні за 1 кВт потужності двигуна;{  Підпункт  234.1.3 пункту 234.1 статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.4. для  автобусів,  у  тому  числі  мікроавтобусів,   - 5,45 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;{  Підпункт  234.1.4 пункту 234.1 статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.5.  для тракторів - 2,72 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;{  Підпункт  234.1.5 пункту 234.1 статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.6. для вантажних автомобілів: 
------------------------------------------------------------------|Група|     Об'єм циліндрів     |     Ставка збору, гривень      ||     |         двигуна,        | за 100 куб. сантиметрів об'єму ||     |     куб. сантиметрів    |       циліндрів двигуна        ||     |-------------------------|                                ||     |   від    | до (включно) |                                ||-----+-------------------------+--------------------------------||  1  |           до 8200       |              16,34             ||-----+-------------------------+--------------------------------||  2  |    8201  |    15000     |              21,78             ||-----+-------------------------+--------------------------------||  3  |         понад 15000     |              27,23             |------------------------------------------------------------------{  Підпункт  234.1.6  пункту  234.1  статті  234 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.7.  для  сідельних  тягачів - 16,34 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;{  Підпункт  234.1.7 пункту 234.1 статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.8.  для  автомобілів  спеціального  призначення  - 5,45 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.{  Підпункт  234.1.8 пункту 234.1 статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.1.9.  для  інших  колісних  транспортних  засобів, які не зазначені у підпунктах 234.1.1-234.1.8 цього пункту,  - 5  гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.{  Пункт  234.1  статті 234 доповнено підпунктом 234.1.9 згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
234.2. Ставки збору для суден: 
234.2.1.  для  суден,  оснащених  стаціонарним  або підвісним двигуном (двигунами): 
------------------------------------------------------------------| Група | Потужність двигуна, кВт  |    Ставка збору, гривень    ||       |                          | за 1 кВт потужності двигуна ||-------+--------------------------+-----------------------------||   1   |     до 55 (включно)      |            2,72             ||-------+--------------------------+-----------------------------||   2   |        понад 55          |            3,27             |------------------------------------------------------------------{  Підпункт  234.2.1  пункту  234.2  статті  234 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном: 
------------------------------------------------------------------| Група |  Довжина корпусу судна,  |  Ставка збору, гривень за   ||       |          метрів          |  100 сантиметрів довжини    ||       |                          |        корпусу судна        ||-------+--------------------------+-----------------------------||   1   |     до 7,5 (включно)     |            7,62             ||-------+--------------------------+-----------------------------||   2   |         понад 7,5        |           15,25             |------------------------------------------------------------------{  Підпункт  234.2.2  пункту  234.2  статті  234 в редакції Закону N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.3. Ставки збору для літаків і вертольотів: 
234.3.1.   для  літаків  -  1,09  гривня  за  кожен  кілограм максимальної злітної маси;{  Підпункт  234.3.1 пункту 234.3 статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.3.2.  для  вертольотів  -  1,09  гривня за кожен кілограм максимальної злітної маси.{  Підпункт  234.3.2 пункту 234.3 статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4235-VI ( 4235-17 ) від 22.12.2011 } 
234.4. Ставки збору,  встановлені пунктами  234.1-234.3  цієї статті, застосовуються: 
234.4.1. для нових транспортних засобів - з коефіцієнтом 1; 
234.4.2. для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у  підпунктах  234.1.3  і  234.1.5  пункту  234.1  цієї статті), які використовувалися до 8 років, - з коефіцієнтом 2; 
234.4.3. для транспортних засобів, зазначених у пунктах 234.2 і 234.3 цієї статті,  які використовувалися понад  8  років,  -  з коефіцієнтом 3; 
234.4.4. для транспортних засобів,  зазначених у пункті 234.1 цієї статті (крім транспортних засобів,  зазначених  у  підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 цієї статті), які використовувалися понад 8 років, - з коефіцієнтом 40.

Стаття 235. Пільги щодо збору

235.1. Від сплати збору звільняються легкові  автомобілі  для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів  та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України, транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого  віку та   інвалідів,   дитячих   будинків-інтернатів,  пансіонатів  для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ  для  інвалідів  та  дітей-інвалідів,  що  фінансуються  з державного та місцевого бюджетів. 
235.2. У разі відчуження транспортних засобів,  зазначених  у пункті  235.1  цієї статті,  особи,  які отримали такі транспортні засоби у  власність,  зобов'язані  сплатити  збір  за  ставками  у порядку та на умовах, передбачених цим розділом.

Стаття 236. Податковий період

236.1. Базовий    податковий    (звітний)   період   дорівнює календарному року.

Стаття 237. Строк сплати збору

237.1. Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Стаття 238. Порядок обчислення збору

238.1. Сума  збору  обчислюється  щодо  кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування,  ставки збору та відповідного  коефіцієнта,  зазначеного  у пункті 234.4 статті 234 цього Кодексу.

Стаття 239. Порядок сплати збору

239.1. Збір сплачується  за  місцем  реєстрації  транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати. 
239.2. Юридичні  особи  в  десятиденний  строк  після  першої реєстрації в Україні  транспортних  засобів  подають  відповідному органу  державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі   транспортні  засоби  за  формою,  встановленою  у  порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.  До розрахунку обов'язково додаються  копії  реєстраційних  документів,  завірені відповідним уповноваженим  державним  органом  України,  який  проводив   таку реєстрацію. 
239.3. Платники  збору  зобов'язані  при  першій реєстрації в Україні пред'являти квитанції або платіжні  доручення  про  сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники,  звільнені від сплати збору,  - відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами. 
239.4. У  разі  відсутності  документів  про сплату збору або документів,  що  дають  право  на  користування  пільгами,   перша реєстрація в Україні не проводиться. 
239.5. Органи,  що проводять державну реєстрацію транспортних засобів,  зобов'язані  повідомляти  органи  державної   податкової служби про зареєстровані транспортні засоби,  а також про осіб, на яких вони  зареєстровані.  Форма  та  порядок  подання  інформації затверджуються  центральним органом державної податкової служби за погодженням  з  відповідним  центральним  органом,  який  реалізує державну  політику  у  сфері  безпеки  дорожнього руху і державної реєстрації транспортних засобів.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт