субота, 10.06.2023

Розділ XIX. Прикінцеві положення

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 


1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім: 
підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року; 
статті 39  цього  Кодексу,  яка  набирає  чинності  з 1 січня 2013 року; 
абзацу третього пункту 46.2 статті 46,  який набирає чинності з  1  січня  2013  року; { Абзац четвертий пункту 1 розділу XIX із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
розділу III  цього Кодексу,  який набирає чинності з 1 квітня 2011 року; 
підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті  164  цього  Кодексу  в частині    включення    до    загального    місячного    (річного) оподатковуваного  доходу  у  вигляді  процентів  на  поточний  або депозитний  (вкладний) банківський рахунок,  вклад (депозитний) до небанківських  фінансових  установ  згідно  із  законом   або   на депозитний  (ощадний)  сертифікат  та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167  цього  Кодексу  у  частині  оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року; 
підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року,  наступного  за  роком,  у  якому набере  чинності  закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування; 
підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який набирає  чинності з 1 січня 2015 року.  До 31 грудня 2014 року для цілей застосування  цього  підпункту  податкова  соціальна  пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму  для  працездатної  особи  (у  розрахунку   на   місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року,  - для будь-якого платника податку; 
статті 265 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 липня 2012 року;  { Абзац дев'ятий пункту 1 розділу XIX із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } 
пункту 276.5 статті 276 цього Кодексу,  який набирає чинності з 1 січня 2015 року. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
1) з 1 січня 2011 року: 
Закон України "Про акцизний  збір"  (  1996-12  )  (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 172); 
Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР )  (Відомості Верховної Ради України,  1995 р.,  N 2,  ст.  10;  1999 р.,  N 41, ст. 374; 2003 р., N 23, ст. 149); 
Закон України "Про  акцизний  збір  на  алкогольні  напої  та тютюнові вироби"  ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297 із наступними змінами); 
Закон України "Про патентування деяких видів  підприємницької діяльності" (   98/96-ВР  )  (Відомості  Верховної  Ради  України, 1996 р., N 20, ст. 82 із наступними змінами); 
Закон України  "Про   ставки   акцизного   збору   на   деякі транспортні засоби  та  кузови  до  них"  ( 216/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1996 р.,  N 32,  ст.  151; 1997 р., N 34, ст. 212;  1999 р.,  N 52,  ст. 464; 2001 р., N 4, ст. 16; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 3, ст. 31; 2009 р., N 18, ст. 246); 
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита  на деякі товари  (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201 із наступними змінами); 
Закон України "Про плату за землю"  (  2535-12  )  (Відомості Верховної  Ради  України,  1992 р.,  N 38,  ст.  360 із наступними змінами); 
Закон України  "Про  систему  оподаткування"  (   1251-12   ) (Відомості  Верховної  Ради України,  1991 р.,  N 39,  ст.  510 із наступними змінами); 
Закон України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР  ) (Відомості  Верховної  Ради України,  1997 р.,  N 21,  ст.  156 із наступними змінами); 
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський  податок" ( 320-14  )  (Відомості  Верховної Ради України,  1999 р.,  N 5-6, ст. 39 із наступними змінами); 
Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР  )  (Відомості  Верховної Ради України,  1996 р.,  N 8, ст. 32 із наступними змінами); 
Закон України "Про економічний експеримент щодо  стабілізації роботи   підприємств   легкої   та   деревообробної  промисловості Чернівецької області"  (  1375-14  )  (Відомості  Верховної   Ради України, 2000 р., N 10, ст. 78); 
Закон України  "Про  ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"  (  178/96-ВР  )  (Відомості  Верховної  Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180 із наступними змінами); 
Закон України  "Про  порядок  погашення зобов'язань платників податків  перед  бюджетами  та   державними   цільовими   фондами" ( 2181-14  )  (Відомості  Верховної Ради України,  2001 р.,  N 10, ст. 44 із наступними змінами); 
Закон України  "Про  податок   з   доходів   фізичних   осіб" ( 889-15  )  (Відомості  Верховної  Ради України,  2003 р.,  N 37, ст. 308 із наступними змінами); 
Закон України "Про податок з власників  транспортних  засобів та інших  самохідних  машин  і  механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України,  1992 р.,  N 11,  ст.  150  із  наступними змінами); 
пункти 4,  5,  7,  8,  8-1  і  8-2  розділу  II   "Прикінцеві положення", додатки N 1 і N 2 до Закону України "Про внесення змін до деяких  законодавчих  актів  України"  (  309-17  )  (Відомості Верховної Ради України,  2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223; 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 398); 
Декрет Кабінету  Міністрів  України  від  26 грудня 1992 року N 18-92 ( 18-92 ) "Про акцизний збір"  (Відомості  Верховної  Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82 із наступними змінами); 
Декрет Кабінету  Міністрів  України  від 17 березня 1993 року N 24-93 ( 24-93 ) "Про податок на промисел"  (Відомості  Верховної Ради України,  1993 р.,  N 19,  ст.  208;  1995 р., N 16, ст. 111, N 30, ст. 229; 1996 р., N 45, ст. 237); 
Декрет Кабінету Міністрів України від  20  травня  1993  року N 56-93  (  56-93  )  "Про  місцеві  податки  і  збори" (Відомості Верховної Ради України,  1993 р.,  N 30,  ст.  336  із  наступними змінами); 
Постанова Верховної   Ради  УРСР  від  25  червня  1991  року N 1252-XII  (  1252-12  )  "Про  порядок  введення  в  дію  Закону Української  РСР  "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 511); 
Постанова Верховної Ради України  від  11  грудня  1991  року N 1964-XII  (  1964-12  )  "Про введення в дію Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і  механізмів" (Відомості Верховної Ради України,  1992 р.,  N 11, ст. 151); 
Постанова Верховної Ради України  від  18  грудня  1991  року N 1997-XII  ( 1997-12 ) "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради  України,  1992  р., N 12, ст. 173); 
Постанова Верховної  Ради  України  від  21  лютого 1992 року N 2148-XII ( 2148-12 )  "Про  ставки  акцизного  збору  на  окремі товари" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 298; 1993 р., N 20, ст. 214); 
Постанова Верховної  Ради  України  від  3  липня  1992  року N 2536-XII  (  2536-12  )  "Про введення в дію Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,  1992 р., N 38, ст. 561); 
Постанова Верховної  Ради  України  від  22  грудня 1994 року N 321/94-ВР ( 321/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про Державний  реєстр  фізичних  осіб  -  платників  податків та інших обов'язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 2, ст. 11); 
Постанова Верховної  Ради  України  від  28  грудня 1994 року N 335/94-ВР ( 335/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про оподаткування  прибутку  підприємств"  (Відомості  Верховної  Ради України, 1995 р., N 4, ст. 29, N 16, ст. 116); 
Постанова Верховної Ради України від  15  вересня  1995  року N 330/95-ВР  (  330/95-ВР  )  "Про  порядок  введення в дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної  Ради  України,  1995  р.,  N  40,  ст.  298; 1996 р., N 41, ст. 197); 
Постанова Верховної Ради  України  від  6  лютого  1996  року N 31/96-ВР  (  31/96-ВР  ) "Про введення в дію Закону України "Про ставки акцизного  збору  та  ввізного  мита  на  тютюнові  вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 33); 
Постанова Верховної  Ради  України  від  23 березня 1996 року N 99/96-ВР ( 99/96-ВР ) "Про введення в дію  Закону  України  "Про патентування  деяких  видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України,  1996 р.,  N 20,  ст.  83,  N 32, ст. 153, N 38, ст. 176); 
Постанова Верховної  Ради  України  від  7  травня  1996 року N 179/96-ВР ( 179/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про ставки  акцизного  збору  і  ввізного  мита  на  спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості  Верховної  Ради  України,  1996  р., N 28, ст. 132); 
Постанова Верховної  Ради  України  від  24  травня 1996 року N 217/96-ВР ( 217/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України  "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" (Відомості Верховної Ради України,  1996 р., N 32, ст. 152); 
2) з 1 квітня 2011 року: 
Закон України   "Про   оподаткування   прибутку  підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1995  р.,  N  4, ст. 28  із  наступними  змінами),  крім пункту 1.20 статті 1 цього Закону ( 334/94-ВР ), який діє до 1 січня 2013 року; 
3) виключено; 
4) з 1 січня 2018 року стаття 209 цього Кодексу. 

3. У зв'язку з набранням чинності цим  Кодексом  припиняється відповідно   до   пункту   4   розділу  XV  "Перехідні  положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія: 
з 1 січня 2011 року: 
1) Указу  Президента  від  11  травня  1998  року  N   453/98 ( 453/98 ) "Про платників та порядок сплати акцизного збору"; 
2) Указу  Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99 ( 761/99 ) "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору". 

4. Кабінету Міністрів України: 
запровадити починаючи  з   1   січня   2011   року   механізм компенсації  втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників  транспортних  засобів  та  інших  самохідних  машин   і механізмів  та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку  з  власників  транспортних  засобів щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски)    з   об'ємом   циліндрів   двигуна   до 2500 куб.  см чи одного мотоцикла з об'ємом циліндрів  двигуна  до 750   куб.   см   або  одного  човна  моторного  чи  катера  (крім спортивного) з довжиною  корпусу  до  7,5  м,  а  саме  осіб,  які зазначені: 
у пунктах  1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); 
статтях 4-11  Закону  України  "Про  статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); 
статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади  соціального захисту   ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку  в Україні" ( 3721-12 ); 
інвалідів незалежно від  групи  інвалідності  (у  тому  числі дітей-інвалідів за поданням органів соціального захисту). 
Щорічно передбачати  кошти  на  зазначені  цілі  у державному бюджеті на відповідний рік; 
внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України  проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи платежів за видобуток корисних копалин із  застосуванням  принципу рентного доходу; 
щорічно до  1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону  про  внесення  змін   до   цього   Кодексу   щодо   ставок оподаткування,  визначених  в абсолютних значеннях,  з урахуванням індексів  споживчих  цін,  індексів  цін  виробників   промислової продукції з таких податків і зборів: 
1) акцизний податок; 
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 
3) екологічний податок; 
4) плата  за  користування  надрами  для видобування корисних копалин; 
5) плата за користування надрами в  цілях,  не  пов'язаних  з видобуванням корисних копалин; 
6) податок  за  земельні  ділянки,  нормативну грошову оцінку яких не проведено; 
7) виключено; 
8) збір за користування радіочастотним ресурсом України; 
9) збір за спеціальне використання води; 
10) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 
до 31 грудня 2011 року  разом  із  зацікавленими  релігійними організаціями  розробити  програму  і  внести  до  Верховної  Ради України пропозиції щодо альтернативного обліку фізичних осіб,  які через     свої    релігійні    переконання    відмовляються    від ідентифікаційного номера (реєстраційного номерів облікової  картки платника податків); 
одночасно з поданням до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік подати проект закону щодо внесення змін  до  Бюджетного  кодексу України ( 2456-17 ) з метою приведення  його  норм  у  відповідність  із  Податковим  кодексом України,  у  тому  числі  щодо  зарахування  частини  екологічного податку (у 2013 році - 33 відсотки, з 2014 року - 50 відсотків) до спеціального  фонду  Державного  бюджету  України  із спрямуванням таких  коштів   на   фінансування   виключно   цільових   проектів екологічної  модернізації  підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку,  що встановлюватиметься  Кабінетом Міністрів України. 

5. Органам  місцевого  самоврядування  забезпечити у місячний термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень  щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом. 
У разі    невстановлення    місцевих   податків   і   зборів, передбачених пунктом  10.3  статті  10  цього  Кодексу,  рішеннями місцевого   самоврядування   такі   податки  і  збори  сплачуються платниками у порядку,  встановленому цим Кодексом за  мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт