середа, 19.01.2022

Держпраці хоче ввести нові погодження та дозволи!

Держпраці вносить на розгляд Уряду проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким відміняє декларації та вводить дозволи на роботи з машинами, механізмами та устаткуванням https://dsp.gov.ua/povidomlennia-pro-opryliudnennia-proektu-postanovy-kabinetu-ministiv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-pereliku-mashyn-mekhanizmiv-ustatkovannia-pidvyshchenoi-nebezpeky-ta-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postan-2/

Проект:

- значно збільшує перелік машин, механізмів, устаткування та видів робіт, на які необхідно отримати дозвіл або подати декларацію відповідності на виконання робіт підвищеної небезпеки.

- заміняє декларацію дозволами для великого переліку об’єктів через зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства» і від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

Так, підпункт 2 (зміни до пункту 21 постанови КМУ №1107) та підпункт 5 (зміни до Додатку 8 постанови КМУ №1107) пункту 2 цих змін передбачають обов’язковість проведення аудиту та надання інформації щодо його проведення.

Таким чином, Декларація, яка не є документом дозвільного характеру і її подання не потребує погодження та/або проведення будь-яких аудитів чи експертиз, набуває ознак погоджувальної процедури. Це, в свою чергу, суперечить Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Даний Проект створює додаткові витрати часу та збільшує фінансове навантаження на суб’єктів господарювання, а також нівелює спрощення дозвільних процедур у сфері праці, які були досягнуті в останні роки.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт