вівторок, 26.10.2021

Верховна Рада ухвалила рішення на випадок локдауну

Верховна Рада України прийняла проект Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», реєстр. №4429 від 26.11.2020 року, та проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», реєстр. № 4430 від 26.11.2020 року.

Законопроект №4429 передбачає надання:

- одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам – одноразова виплата держави у зв'язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками суб'єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та у зв'язку із втратою частини доходу фізичними особами – підприємцями, економічна діяльність яких підпадає під обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що призводить до їх тимчасового зупинення;

- одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання – одноразова виплата держави суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам суб'єкта господарювання одноразової матеріальної допомоги в період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

- одноразової компенсації суб'єктам господарювання – одноразова виплата держави суб'єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам надається у розмірі 8 000 грн. за умови, що працівник працює у суб'єкта господарювання, у разі якщо на 31 жовтня 2020 року їх основний вид економічної діяльності відносився до Переліку видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи встановлених рішенням Уряду.

Отримати допомогу не можуть:

- працівники:

середня зарплата яких перевищує 30 000 грн.;

сумісники;

у разі не нарахування роботодавцем ЄСВ за ІІІ квартал ц.р.;

у разі, коли основний вид економічної діяльності не відноситься до вищезгаданого Переліку;

- фізичні особи-підприємці:

державна реєстрація яких на дату набрання чинності цим Законом становить менше трьох місяців;

які сплатили у 2020 році ЄСВ за себе менше ніж за три місяці;

коли ФОП одночасно є найманою особою;

підприємницька діяльність яких на дату набрання чинності цим Законом, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, припинена;

у разі, коли основний вид економічної діяльності не відноситься до вищезгаданого Переліку.

Виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам здійснюється на підставі заяв застрахованих осіб, поданих ними в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам зазначається:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

адреса місця проживання;

підтвердження відповідності застрахованої особи положенням цього Закону;

номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги – за стандартом IBAN.

Одноразова матеріальна допомога суб'єктам господарювання надається суб'єктам господарювання – юридичним особам, які на дату набрання чинності цим Законом вимушено скоротили або можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу працівників, у тому числі через простій, після впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, для виплати таким працівникам.

Розмір допомоги визначається пропорційно робочому часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати 8 000 грн. на одного працівника.

Ця допомога не надається:

– за найманих працівників, які на дату звернення працюють у роботодавця та за яких роботодавцем сплачено ЄСВ менше ніж усі місяці ІІІ кварталу ц.р., а також сумісникам;

– суб'єктам господарювання період від дати державної реєстрації яких до дати набрання чинності цим Законом становить менше 3-х місяців; які на дату набрання чинності цим Законом отримують допомогу по частковому безробіттю; перебуває у стані припинення або банкрутства.

Для отримання цього виду допомоги роботодавець звертається до територіального органу Державної служби зайнятості із заявою та відомостями за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в тому числі в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг у строки, визначені Кабінетом Міністрів України.

Одноразова компенсація суб'єктам господарювання витрат, понесених на сплату ЄСВ, надається юридичним особам, у разі якщо на 31 жовтня 2020 року їх основний вид економічної діяльності відносився до Переліку видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи встановлені рішенням Уряду.

Розрахунок суми одноразової компенсації здійснюється шляхом ділення суми ЄСВ, сплаченої за десять місяців, що передували набранню чинності цим Законом, на десять.

Компенсація не надається у разі наявності заборгованості зі сплати ЄСВ.

Для отримання одноразової компенсації суб'єкту господарювання необхідно подати в електронному вигляді заяву до податкового органу за місцем обліку як платник єдиного внеску.

Окрім того законопроект передбачає:

- продовження для суб'єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, на період дії карантину та обмежувальних заходів і протягом одного місяця з дня його/їх закінчення;

- скасування стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для суб'єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період;

- не застосування під час дії карантину та після його закінчення норми щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії;

- включення до страхового стажу особи періоду, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19;

- з метою недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам – підприємцям надання можливості здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19;

- продовження на період карантину та обмежувальних заходів і протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення строку дії документів дозвільного характеру, що не обумовлені міжнародними зобов'язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Законопроект № 4430 передбачає наступні зміни до Податкового кодексу:

• звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року;

• звільнити від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ платників єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе, та визначити, що такі періоди включаються до страхового стажу;

• списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 01.11.2020. На списані відповідно до цього пункту суми не застосовуються штрафні санкції, не нараховується пеня.

• відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень;

• списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців;

• збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень;

• віднести до функцій контролюючих органів формування Реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати суб'єктам господарювання ? юридичним особам;

• не оподатковувати ПДФО та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (проект № 4429).

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт