середа, 20.03.2019

Перевірки трудового законодавства: погляд Уряду

З 01 січня 2017 року діють норми Закону України "Про місцеве самворядування в Україні", які надали повноваження органам місцевого самоврядування виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях.

Надаємо перелік нормативних актів, які регламентують такі перевірки:

- Кодекс законів про працю України

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/322-08/paran1399#n1399

 

- Закон України «Про охорону праці»

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2694-12/paran302#n302

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/280/97-%D0%B2%D1%80

 

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/877-16

 

- Закон України «Про оплату праці» 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/108/95-%D0%B2%D1%80

 

- Конвенція Міжнародної організації праці «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 11.07.47 р. №81 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/993_036

 

- Конвенція Міжнародної організації праці «Про інспекцію праці в сільському господарстві» від 25.06.69 р. №129 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/993_114

 

- Постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017 р. №295 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/295-2017-%D0%BF

 

- Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11.02.2015 р. №96 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/96-2015-%D0%BF

 

- Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці» від 24.05.2017 р. №866

http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/z0681-17

 

- Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів" від 18.08.2017 р. №1338 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/z1500-17

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт