п'ятниця, 26.04.2019

Законопроект про Національне бюро фінансової безпеки України

 

На сайті Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики для ознайомлення та надання пропозицій розміщено законопроект «Про Національне бюро фінансової безпеки України».

Згідно з текстом законопроекту метою створення та діяльності НБФБ є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом побудови та дієвого функціонування системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому.

НБФБ матиме як аналітично-інформаційні, так і слідчо-оперативні підрозділи, які будуть безпосередньо займатися розслідуванням злочинів. Значний акцент у документі робиться саме на аналітичних функціях органу. Відповідно до концепції Нацбюро буде збирати і систематизувати інформацію в сферах публічних фінансів, аналізувати дані, оцінювати ризики і напрацьовувати сценарії з їх мінімізації.

Також орган буде наділений правом вживати заходів з відшкодування завданих державі збитків, розшукувати і заарештовувати кошти.

НБФБ буде незалежним органом зі спеціальним статусом, підзвітним Верховній Раді України та Президенту України.

Працівники НБФБ не можуть бути членами політичних партій, рухів та громадських об’єднань, що мають політичні цілі.

До структури НБФБ входять центральний апарат, підпорядковані йому територіальні органи та Тренінговий центр.

Загальна чисельність працівників НБФБ не може перевищувати 4 тис. осіб.

НБФБ має доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Обгрунтованість висновків, що містять аналітичні продукти аналітично-інформаційних підрозділів НБФБ, визначатимуть колегії НБФБ у центральному апараті і територіальних підрозділах.

Також у складі НБФБ функціонуватимуть підрозділи власної безпеки, до складу яких будуть входити підрозділи внутрішньої безпеки, кібербезпеки та фізичного захисту.

Спеціальну підготовку кандидатів на зайняття вакантних посад в НБФБ, перепідготовку та підвищення кваліфікації його працівників здійснюватиме Тренінговий центр. За результатами підготовки у Тренінговому центрі кандидат на зайняття вакантної посади в НБФБ складає іспит.

Для забезпечення прозорого добору кадрів на посади в НБФБ утворюються постійно діючі Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії органів НБФБ.

Директор НБФБ призначається Президентом України строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути Директором НБФБ більш ніж два строки поспіль.

Верховна Рада України може звернутися до Президента з пропозицією про відставку Директора НБФБ після заслуховування його звіту за ініціативою 150 народних депутатів.

Директор НБФБ щороку у 45-денний строк після закінчення календарного року подає письмовий щорічний звіт Верховній Раді України та Президенту України щодо стану фінансової безпеки держави, результатів роботи НБФБ стосовно виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів.

Звіт Директора НБФБ розглядається Верховною Радою України та Президентом України протягом 60 календарних днів з дня отримання такого звіту.

Фінансове забезпечення діяльності НБФБ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок коштів, передбачених міжнародними договорами України та проектами міжнародної технічної допомоги.

До працівників НБФБ належать особи начальницького складу, державні службовці та працівники, які працюють за трудовими договорами.

Трудовий контракт про проходження служби з особами, які вперше приймаються на роботу в НБФБ, укладається одноразово строком на один рік. Питання щодо укладання нового контракту з працівником НБФБ або продовження терміну трудового контракту вирішує Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія шляхом атестування.

Оплата праці працівників НБФБ встановлюється на рівні, що повинен, серед іншого, забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків, підтримувати високу конкурентоспроможність посад в НБФБ на ринку праці.

Так, у центральному апараті нового органу оклад директора НБФБ становитиме 50 (станом на 1 січня 2018 р. 85 тис. грн.), директора департаменту — 35 (59,5 тис. грн.), старшого детектива — 21 (35,7 тис. грн.) розмірів прожиткових мінімумів. У регіональних підрозділах оклади керівника, начальника управління та старшого детектива становитимуть відповідно 35, 25 і 19 розмірів прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Контроль за діяльністю НБФБ здійснюється комітетами Верховної Ради України, до предметів відання яких належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та питання податкової та митної політики.

Нагляд за додержанням НБФБ законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.

Для забезпечення цивільного контролю за діяльністю НБФБ при центральному апараті НБФБ та при кожному територіальному органі НБФБ утворюються ради громадського контролю.

Прикінцевими положеннями до закону передбачено внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», Закону України «Про Комітети Верховної Ради України» та інших законодавчих актів з метою забезпечення належного функціонування НБФБ.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт