середа, 17.07.2019

Перевірки бізнесу у 2018 році

 

На 2018 рік заплановано 27 169 перевірок українського бізнесу органами державної влади. Найбільш поширені — від служби з надзвичайних ситуацій, служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, служби з питань праці.

Найбільша кількість перевірок очікується у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Варто додати, що кількість перевірок скорочується. Наприклад, в минулому році було проведено 48 935 перевірок.

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

 

 

 

Найбільша кількість перевірок очікується у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Варто додати, що кількість перевірок скорочується. Наприклад, в минулому році було проведено 48 935 перевірок.

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Джерело

 

Разом з цим, невіодмо яку кількість позапланованих заходів державного нагляду/контролю у 2018 році буде проведено у суб'єктів господарювання органами державного нагляду/контролю.

Підставою для проведення позапланової перевірки у підприємця, може стати:

подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду/контролю про здійснення заходу державного нагляду/контролю за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з дня першого подання повторно подав документ з уточненими даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності;

перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду/контролю;

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави. Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд;

доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт