четвер, 08.06.2023

Как ФОПу плательщику единого налога работать с юрлицами

Анализируя налоговый кодекс и ища возможности как работать упрощенцам с юр лицами можно сказать следующее. Т.к. с ФОПами единщиками, не могут работать те юр лица кто плательщик налога на прибыль, на общих основаниях.  У нас есть два пути.

  1.  ФОП единщик продает товар юр лицу единщику, ЮрЛ-ЕН продает товар или оказывает услуги Юр лицу на общих основаниях.
  2. ФОП единщик продает товар ФОПу не единщиу, и этот ФОП т.к. он не является  юр лицом, продает товар или оказывает услуги Юр лицу на общих основаниях.

При этой схеме юр лица на общих основаниях могут относить закупку на валовые расходы.

Статья 139 относится исключительно к Разделу 3 НК и касается только плательщиков налога на прибыль на общих основаниях.

 

РОЗДІЛ III.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 

Стаття  133. Платники податку

133.1. Платниками податку з числа резидентів є:

133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

Стаття  139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

139.1.12. витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації);

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт