четвер, 08.06.2023

Зауваження Т.Дяківа до законопроекту Мінфіну "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)"

 

                                                                                     Голові ВГО „Фортеця”

                                                                                     п. О. Продан

 

Ознайомившись з законопроектом  Мінфіну (Робочої групи) ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва), направляю наступні пропозиції і зауваження:

1.  Перелік категорій фізичних осіб доповнити підпунктом 291.1.3  і викласти у поданій нижче редакції:

в абзаці четвертому підпункту 14.1.139:

після слів "фізичних осіб," доповнити словами "визначених у підпунктах 291.1.1, 291.1.2 і 291.1.3 пункту 291.1 статті 291,";  

Мотивація: у підпункті 291.1.3 визначена інша, 3-я категорія фіз. осіб не лише за ознакою дозволеного обсягу річного доходу, але й за ознакою дозволеного способу оподаткування - у відсотках від доходу).

2.  У підпункті 291.1.2 цифри „2000” та „3000” замінити на цифри, 3000” та „5000” відповідно.

Мотивація: навіть за умови незначної інфляції у найближчі 2-3 роки, обмеження обсягів дозволеного доходу для певної частини СПД, які сплачують єдиний податок у відсотках від доходів, буде породжувати тінізацію тієї його частини, яка виходить за пропоновані робочою групою межі, і, як наслідок, однозначно спричинить збитки для 2-х бюджетів та  3-х соціальних фондів.

        

3.  У рядку (?) в) підпункту 291.2.1. слова „фізичних осіб” вилучити.

Мотивація: нелогічним видається дозвіл роздрібного продажу пива для фізичних осіб і обмеження такого виду діяльності для юридичних осіб, які є, наприклад, закладами громадського харчування, мають літні майданчики тощо.

4.   Рядки (?)

-) діяльність у сфері права;

-) діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

-) підбір та забезпечення персоналом; 

з підпункту 291.2.1. вилучити.

Мотивація: Немає жодної логіки в обмеженні застосування цих видів діяльності  суб’єктами ССО 3-ї та 4-ї категорії, які платять податок у відсотках від доходу.

Робоча група все ще вважає ССО не рівноправною із загальною, а пільговою системою оподаткування. Насправді ж наше і їхнє завдання полягає у тому, щоб забезпечити суб’єктам 6-и категорій (4-и – на спрощеній системі оподаткування і 2-і на загальній) вибрати таку форму оподаткування, яка дозволяла б працювати прозоро, сплачувати податки і внески і відтворювати економічні цикли без вимушеної тінізації доходів, обсягів найманої праці та дивідендів. Як донести до РГ ці прості істини?

5. Підпункт 291.2.6. та абзац другий пункту 299.5. пропонується вилучити.

Мотивація: якщо суб’єкти господарювання в силу різних обставин, в т.ч. такої фінансової структури  вартості своїх товарів (робіт, послуг), яка об’єктивно є збитковою, застосовуючи загальну систему оподаткування „напрацювали” податковий борг, то треба дати їм можливість його розтермінувати і погасити, застосовуючи спрощену систему оподаткування.  Або навпаки – дати можливість перейти від спрощеної системи до загальної, якщо це дозволить уникнути збитковості і погасити заборгованість.

6. Пункт 292.7. незрозумілий. ПДФО, нарахований платником податку хіба вилучається з бази розрахунку розміру єдиного податку? Звичайно, що з метою уникнення подвійного оподаткування такий підхід був би правильним, але не з нашим урядом… Можливо мова йде про податки (збори), що йдуть у бюджет через рахунок СПД як транзитні кошти?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Залишилися, на мій погляд, 2 ключових моменти - розмір ЄСВ і амністія щодо тих „боргів” перед ПФУ, які появилися після 01.01.2004 р. внаслідок неконституційного (що сьогодні визнає ВРУ) „довантаження” зобов’язань спрощенців (і фіз., і юр. осіб) законом № 1058 „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Парадокс полягає у тому, що є СПД, наприклад, ТзОВ „Формула”, ПП „Формула – плюс” та  ТзОВ ”Формула – брок”, які  НЕ СПЛАЧУЮЧИ:

 1)  авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів;      

 2) додаткових внесків до ПФУ (крім передбачених Указом Президента №  746/99);

 3) вилучивши з бази оподаткування єдиним податком ПДВ (з метою уникнення подвійного оподаткування)

РЕАЛЬНО СПЛАЧУЮТЬ до зведеного бюджету кошти значно більші, ніж ті суб’єкти, які сплачують всі ці незаконні податки? Причина одна – названі підприємства нічого не приховують і все оподатковують, не виводячи кошти через СПД-ФО та конвертаційні центри. ДПА у Львові це бачить, можливо тому остання перевірка на цих підприємствах була у березні 2000 року,  10 років тому…

Цей приклад, на мій погляд, дуже показовий і доводить, що амністія необхідна в інтересах держави і бюджету. Якщо, звичайно, ставити собі за ціль організувати прозорі правила для бізнесу.

Щодо розміру ЄСВ – це окрема тема.

 

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт