п'ятниця, 09.06.2023

Пропозиції представників підприємницьких організацій Тернопільської області до Податкового кодексу України

14 березня 2011року відбулося спільне засідання представників підприємницьких організацій Тернопільської області. Зрозуміло, що основними питаннями зборів були спрощена система оподаткування та сплата єдиного соціального внеску.

Учасники зборів одноголосно підтримали позицію щодо необхідності тимчасового збереження спрощеної системи оподаткування до часу проведення кардинальних і якісних змін у законодавчому полі України в цілому. Оскільки, важко не погодитися, що лише один 14 Розділ Податкового кодексу не захистить бізнес від тих «нововведень», які нам вже підготували і ще готують. Ми всі повинні бути рівними перед законом, а тому повинні добитися таких норм, які б кожному давали можливість працювати в легальному полі, ефективно і просто вести облік та справедливо сплачувати податки.

У світлі спрощення податкового навантаження важливим є врегулювання питання функцій платника єдиного податку як податкового агента. Адже важко говорити про спрощений облік та податкове адміністрування стосовно власних доходів платника єдиного податку при збереженні численних і складних процедур обліку та звітності стосовно доходів інших платників податків.

Адже стаття 67 Конституції України говорить, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Стаття 4.1.2. Податкового кодексу підтверджує рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу.

 Стаття 17.1.2 Податкового кодексу надає право кожному платнику податків представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника.

А стаття 627 Цивільного кодексу гарантує кожному свободу договору, тобто кожен з нас є вільним в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Тому ми пропонуємо наступні зміни задля збереження верховенства права:

 Діюча редакція закону, що пропонується

Редакція законопроекту з урахуванням пропозицій та змін

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС

Стаття 18. Податкові агенти

 18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

 18.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для платників податків.

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС

Стаття 18. Податкові агенти

 18.1. Податковим агентом визнається особа, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТУ ДОХОДІВ ПЛАТНИКУ І ЯКІЙ ЗГІДНО УМОВ ТРУДОВИХ ЧИ ІНШИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ПЛАТНИК ДОРУЧАЄ ОБЧИСЛЕННЯ, УТРИМАННЯ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ З ДОХОДІВ ДО ВІДПОВІДНИХ БЮДЖЕТІВ ВІД ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК КОШТІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ.

 18.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов'язки, встановлені цим Кодексом для платників податків.

 Відповідно варто внести наступні зміни і до нашого законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу» в частині ст. 292.7., щоб усунути будь-які неоднозначні тлумачення.

Діюча редакція закону, що пропонується

Редакція законопроекту з урахуванням пропозицій та змін

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС, РОЗДІЛ 14

Стаття 292.7

 Функції податкового агента платники єдиного податку виконують виключно за трудовими договорами

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС, РОЗДІЛ 14

Стаття 292.7

Функції податкового агента платники єдиного податку виконують виключно на договірних умовах за дорученням платника податку.

Звітна інформація щодо нарахованих й виплачених доходів та утриманих податків платником єдиного податку як податковим агентом подається виключно на вимогу податкової служби задля перевірки поданих платником податків відомостей у декларації.  

 Вважаємо, що саме особиста усвідомлена участь кожного у сплаті податків – це перший крок до якісних змін у нашій державі.

Особливо дискусійним було питання обліку для підприємців, що працюють за спрощеною системою. Проте більшість погодилася, що вимоги часу та законні інтереси інших суб’єктів господарювання , необхідність  збереження конкурентних позицій рано чи пізно приведуть нас до інших форм обліку.

Саме тому ми б хотіли запропонувати передбачити у розділі Кодексу, що стосується спрощеної системи оподаткування , чи в інших спеціальних законодавчих актах механізм  поступового  переходу до ефективної системи обліку із чітко виписаною процедурою адміністрування таких підприємців та із запровадженням системи стимулювання та винагород.

Саме тому пропонуємо статтю 299 «Ведення обліку і складання звітності платниками податку» доповнити пунктами наступного змісту:

«Платник єдиного податку має право подати заяву на застосування електронного режиму обліку готівкових поступлень , який буде здійснюватися шляхом фіксування кожного факту поступлення готівкових коштів в касу від одного платника  на загальну суму поступлення за продані йому товари чи надані послуги.  

Механізм та спосіб електронного режиму обліку  готівкових поступлень для платників єдиного податку встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в сфері підприємництва, і передбачає систему адміністрування  лише в частині контролю самого факту оприбуткування чи неоприбуткування готівкових поступлень в касу на загальну суму цих поступлень, а також в частині опломбування та обмеження доступу до електронного пристрою, що буде здійснювати хронологічне фіксування поступлень коштів 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт