субота, 10.06.2023

Пропозиції Спілки орендарів і підприємців України щодо істотних положень проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України» в частині Глави 1. «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» роз

ПРОПОЗИЦІЇ

Спілки орендарів і підприємців України

щодо істотних положень проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України»

в частині Глави 1. «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» розділу 14 Податкового Кодексу України

Викласти статті 291-297 Глави 1. «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» розділу 14 Податкового Кодексу України у наступній редакції:

«Стаття 291. Загальні положення

292.1.У цій главі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

291.1.1) податок, платник податку, оподаткування, ставка податку – єдиний податок, платник єдиного податку, обкладення єдиним податком, ставка єдиного податку;

291.1.2) спрощена система оподаткування, обліку та звітності – система оподаткування, що передбачає заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку і на умовах, визначених цим Кодексом, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (далі у цій главі – спрощена система оподаткування);

291.1.3) середньооблікова кількість працівників – кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з фізичною особою – платником податку, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

291.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (далі — спрощена система оподаткування) запроваджується для суб’єктів малого підприємництва та може обиратися добровільно суб’єктом малого підприємництва і є рівноправною поряд із загальною системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою законодавством.

Спрощена система оподаткування передбачає заміну сплати податків, внесків, зборів (обов’язкових платежів) внесків на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цим Кодексом, а також ведення спрощеного обліку та звітності.

291.3. Спрощена система оподаткування запроваджується у формі єдиного податку для фізичних осіб - підприємців:

291.3.1.) які провадять господарську діяльність з надання побутових (ремісничих) послуг (виконують побутові та/чи ремісничі роботи) без використання найманої праці, з супутнім роздрібним продажем необхідних запасних частин, матеріалів та комплектуючих;

291.3.2) які одноосібно ведуть господарську діяльність за однією фактичною адресою без використання найманої праці;

291.3.3) які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше двох осіб;

291.3.4) які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше 10 членів родини (чоловік, дружина, батьки, діти, рідні брати та сестри, що спільно ведуть домашнє господарство);

291.3.5) які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше 8 осіб;

291.4. для юридичних осіб.

Стаття 292. Платники податку

292.1. Платниками податку з урахуванням пункту 292.2 цієї статті є:

292.1.1) фізичні особи - підприємці, діяльність яких протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідає сукупності таких критеріїв (далі у цій главі – фізичні особи):

292.1.1.1) які провадять господарську діяльність з надання побутових та ремісничих послуг (виконання побутових і/або ремісничих робіт) та реалізації супутніх товарів, без використання найманої праці, обсяг доходу, отриманого ними протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує150 000 гривень, збільшений на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

292.1.1.2) які одноосібно ведуть господарську діяльність за однією фактичною адресою без використання найманої праці.

Обсяг доходу, отриманого ними протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 300 000 гривень, збільшений на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

292.1.1.3) які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше двох осіб.

Кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 2 особи, у тому числі членів родини.

Обсяг доходу, отриманого ними протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 500 000 гривень збільшений на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

292.1.1.4) які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше 10 осіб - членів родини (чоловік, дружина, батьки, діти, рідні брати та сестри, що спільно ведуть домашнє господарство), а обсяг доходу сукупно не перевищує 1 000 000 гривень, збільшений на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

292.1.1.5) фізичних осіб, які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше 8 осіб;

Кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 8 осіб.

Обсяг доходу, отриманого ними протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 500 000 гривень збільшений на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

292.1.2. юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі – юридичні особи):

середньооблiкова кількість працівників протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу, отриманого протягом чотирьох послідовних податкових (звітних) періодів (кварталів), що передують періоду переходу на спрощену систему оподаткування, сукупно не перевищує 1 000 000 гривень збільшений на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

292.2. Спрощена система оподаткування не поширюється на суб’єктів господарювання:

292.2.1) фізичних осіб – підприємців, які здійснюють:

а) діяльність у сфері ігрового та ресторанного бізнесу;

б) обмін іноземної валюти;

в) діяльність, пов’язану з виробництвом, експортом, імпортом, оптовим та/чи роздрібним продажем підакцизних товарів;

г) оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 10 літрів);

д) видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів;

е) діяльність у сфері фінансового посередництва;

є) діяльність пов’язану з організацією торгівлі, наданням послуг із створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та наданням в оренду торгових місць та/або торгових приміщень чи споруд;

ж) спільну діяльність без утворення юридичної особи відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу;

з) видобуток та реалізацію корисних копалин;

и) діяльність з надання в оренду земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин, посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

і) надають послуги стільникового зв’язку;

ї) оптову торгівлю і посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі;

к) оптову та роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

л) роздрібну торгівлю, за виключенням фізичних осіб – підприємців, що відповідають критеріям, передбаченим пунктами 292.1.1.1), 292.1.1.2) та 292.1.1.3) цієї глави;

м) діяльність у сфері інформатизації;

н) діяльність з надання послуг Інтернет-провайдерів та доступу до мережі Інтернет;

о) зовнішньоекономічну діяльність;

п) діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

р) діяльність з надання послуг у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

с) діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

т) діяльність у сфері права;

ф) діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

х) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

ц) діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

ч) діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

ш) рекламну діяльність;

щ) технічні випробування та дослідження;

ю) підбір та забезпечення персоналом;

292.2.2) юридичних осіб:

а) діяльність у сфері ігрового бізнесу;

б) обмін іноземної валюти;

в) діяльність у сфері фінансового посередництва;

г) виробництво підакцизних товарів та/чи роздрібний продаж підакцизних товарів;

д) діяльність, пов’язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів;

е) видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів;

є) діяльність у сфері фінансового посередництва;

ж) діяльність пов’язану з наданням в оренду торгових місць на ринках та/або у торговельних об’єктах;

з) спільну діяльність без утворення юридичної особи відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу;

і) видобуток та реалізацію корисних копалин;

и) діяльність з надання в оренду земельних ділянок, оцінювання землі, рухомого та нерухомого майна;

ї) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

к) оптову та роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

л) діяльність з надання послуг Інтернет-провайдерів;

м) діяльність у сфері інформатизації;

н) надання послуг з доступу до мережі Інтернет;

о) зовнішньоекономічну діяльність;

п) діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

р) діяльність з надання послуг у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

с) діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

т) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

ф) діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

х) рекламну діяльність;

ц) технічні випробування та дослідження;

ч) підбір та забезпечення персоналом;

ш) спільну діяльність без утворення юридичної особи відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу;

щ) послуги стільникового зв’язку;

292.2.3) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать іншим суб’єктам господарювання, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

292.2.4) банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; громадські організації суб’єктів господарювання створених без мети отримання прибутку (неприбуткові організації); страхових (перестрахових) брокерів, страхових агентів, реєстраторів цінних паперів, арбітражних керуючих;

292.2.5) суб’єктів господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником податку мають податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

292.2.6) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

292.2.7) не резидентів України.

292.3. Платники податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у готівковій та/або безготівковій формі.

292.4. Фізичні особи-підприємці, окрім тих, що відповідають критеріям, викладеним в пунктах 292.1.1.1); 292.1.1.2), 292.1.1.3) цієї глави, та юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування, при здійсненні розрахунків з покупцями у готівковій та/або безготівковій формі (платіжними картками, платіжними чеками, жетонами тощо) застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до законодавства.

292.5. Платники єдиного податку здійснюють розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги виключно у готівковій та (або) безготівковій формі.

292.6. Платники єдиного податку забезпечують ведення обліку та подання звітності у обсязі, встановленому цим Розділом.

Стаття 293. Об’єкт оподаткування

293.1. Об’єктом оподаткування, з урахуванням положень пунктів 293.2 – 293.4 цієї статті, є дохід платника податку, зменшений на такі суми, що надійшли у звітному періоді:

а) суму коштів, повернених банками з депозитних рахунків та отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника податку;

б) суму кредитів, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з моменту її отримання;

в) суму коштів цільового призначення, що надійшли від пенсійного фонду, державних фондів соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів (в межах державних програм);

г) суму коштів (зокрема аванс, передоплата), які повертаються покупцю – платнику податку внаслідок повернення ним товару або розірвання договору, а також суму коштів, які повертаються платником податку покупцю внаслідок повернення таким покупцем товару (в розмірі, який не перевищує суми, сплаченої за товар);

ґ) суму коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), які реалізовані в період перебування платником податку на загальній системі оподаткування та вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи;

д) суму податку на додану вартість, отриманого в ціні товарів (послуг), відвантажених (поставлених) платником податку в період його перебування на загальній системі оподаткування;

е) суму коштів та вартості майна, внесених засновниками або учасниками платника податку до статутного фонду такого платника;

є) суму коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів або державних цільових фондів;

ж) дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, що оподатковані у порядку, визначеному цим Кодексом;

з) суму податку на додану вартість (за винятком юридичних осіб, які обрали ставку оподаткування 6 або 10 відсотків).

293.2. Об’єктом оподаткування при продажу основних фондів є дохід, який визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких фондів та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на момент продажу.

293.3. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами комісії (доручення, транспортного експедирування) або за агентським договором об’єктом оподаткування є сума комісії - винагороди комісіонера (повіреного агента).

293.4. Не є об’єктом оподаткування суми податків і зборів (обов’язкових платежів), отримані (нараховані) платником податку під час здійснення ним функцій податкового агента.

293.5. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (в касу) платника податку, у тому числі безоплатно одержані протягом звітного періоду матеріальні і нематеріальні цінності (активи).

293.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

293.7. У разі коли торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошового знаку, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошового знаку, вираженого в грошовій одиниці України.

293.8. Дивіденди, що виплачуються власникам корпоративних прав (засновникам суб’єктів спрощеної системи оподаткування), юридичними особами оподатковуються відповідно до законодавства з питань оподаткування:

для фізичних осіб згідно із розділом IV цього Кодексу;

для юридичних осіб, які обрали спосіб оподаткування доходів за загальною системою оподаткування, згідно із розділом ІІІ цього Кодексу;

для юридичних осіб – платників єдиного податку згідно із цією главою.

Стаття 294. Особливості сплати платниками єдиного податку окремих податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших платежів

294.1. Суб’єкт малого підприємництва, який є платником єдиного податку, не сплачує такі види податків і зборів (обов’язкових платежів) та інші платежі:

294.1.1. податок на прибуток підприємств;

294.1.2. податок на доходи фізичних осіб (фізичної особи - підприємця);

294.1.3. податок на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами – платниками єдиного податку, які за своїм добровільним рішенням зареєструвалися як платники податку на додану вартість, та обрали ставку оподаткування у розмірі 3 чи 6 відсотків від суми виручки, отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

294.1.4. земельний податок;

294.1.5. фіксований сільськогосподарський податок;

294.1.6. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

294.1.7. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

294.1.8. штрафні санкції до Фонду соціального захисту інвалідів за недотримання нормативів забезпечення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

294.2. Податки і збори (обов’язкові платежі), не зазначені у частині першій цієї статті, сплачуються платником єдиного податку в порядку і розмірах, визначених Податковим кодексом України.

294 3. У разі ввезення на митну територію України продукції податки та збори (обов’язкові платежі) платником єдиного податку сплачуються на загальних підставах відповідно до законодавства.

294.4. Фізична особа, яка сплачує єдиний податок, не звільняється від обов'язку здійснювати нарахування, персоніфікований облік та виплату заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, а також забезпечувати архівування відомостей нарахування заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

294.5. Фізичні та юридичні особи сплачують єдиний соціальний внесок на загальних підставах у порядку, передбаченому Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Податковим кодексом України. Фізичні особи-підприємці, що відповідають критеріям, передбаченим пунктами 292.1.1.1) та292.1.1.2) цієї глави – пенсіонери за віком, звільняються від сплати єдиного соціального внеску.

Стаття 295. Ставки податку для фізичних осіб

295.1. Щороку сільськими, селищними та міськими радами (далі у цій статті – органи місцевого самоврядування) для фізичних осіб встановлюються такі ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць залежно від виду господарської діяльності та місця її провадження:

295.1.1. для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з надання побутових та ремісничих послуг (виконання побутових і/або ремісничих робіт) та реалізації супутніх товарів, без використання найманої праці, на період до 31 грудня 2015 року - у розмірі 0 гривень.

Перелік послуг, які відносяться до ремісничих та побутових, визначається Кабінетом Міністрів України до початку року.

295.1.2) для фізичних осіб – підприємців, які одноосібно ведуть господарську діяльність за однією фактичною адресою без використання найманої праці - у розмірі від 20 до 60 гривень, збільшеному на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

295.1.3) для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше двох осіб та для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність у вигляді сімейного бізнесу з використанням найманої праці не більше 10 осіб - членів родини (чоловік, дружина, батьки, діти, рідні брати та сестри, що спільно ведуть домашнє господарство - у розмірі від 20 до 200 гривень, збільшеному на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року та доплатою 50 % розміру єдиного податку за кожну найману особу;

295.1.4) для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з використанням найманої праці не більше 8 осіб - у розмірі від 100 до 400 гривень, збільшеному на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року та доплатою 50 % розміру єдиного податку за кожну найману особу;

295.2. Встановлені ставки єдиного податку для фізичних осіб підлягають оприлюдненню в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті відповідної ради до 1 липня року, що передує наступному бюджетному року, і є незмінними протягом наступного бюджетного року.

Якщо розміри нових ставок єдиного податку не оприлюднені у строк, встановлений цим Законом, то діють ставки єдиного податку, встановлені у попередньому періоді.

295.3. У разі коли для певного виду господарської діяльності органами місцевого самоврядування не встановлено ставку єдиного податку, до моменту її встановлення діють ставки єдиного податку, визначені у попередньому бюджетному періоді.

295.4 Якщо фізична особа провадить декілька видів господарської діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, такій особі видається одне свідоцтво для сплати єдиного податку за більшою ставкою визначені у попередньому бюджетному періоді.

295.6. Фізичні особи, які провадять господарську діяльність не за місцем державної реєстрації або на всій території України, придбавають одне свідоцтво платника податку i сплачують податок за максимальною ставкою єдиного податку, встановленою для певного виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць, збільшеною на індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року.

295.7. Перехід фізичної особи, що сплачує єдиний податок, з одного виду діяльності на інший, доповнення видів діяльності здійснюється за письмовою заявою платника єдиного податку до органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації до початку нового календарного місяця, з внесенням змін чи доповнень в свідоцтво платника єдиного податку.

Стаття 296. Ставки єдиного податку для юридичних осіб

296.1. Ставка єдиного податку для юридичних осіб встановлюється (за вибором платника податку) у розмірі:

296.1.1. 3 відсотки від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України та якщо річний обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень;

296.1.2. 6 відсотків від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України” та якщо річний обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень, збільшеного на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року;

296.1.3. 5 відсотків від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку та якщо річний обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

296.1.4. 10 відсотків від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку та якщо річний обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень, збільшеного на офіційний індекс інфляції за період з 01 липня 1998 року.

Стаття 297. Податковий (звітний) період

297.1. Податковим (звітним) періодом для платників податку є календарний квартал.

297.2. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

297.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли до сплати податків за спрощеною системою оподаткування із загальної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду, що настає за місяцем, в якому таким особам видано свідоцтво платника податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

297.4. Для новоутворених суб’єктів господарювання перший податковий (звітний) період починається з початку того кварталу, на який видано свідоцтво платника податку.

297.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, в якому до органу податкової служби по місцю реєстрації платника ним подано заяву про добровільне припинення підприємницької діяльності станом на останній день місяця, в якому ним подано заяву і за який він, відповідно, повинен нести відповідальність за чинним законодавством, як платник єдиного податку.».

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт