четвер, 08.06.2023

Відповідь ДПА України щодо законності рішення Київської міської ради

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Всеукраїнське об'єднання

малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»

 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» від 31.05.11 № 129, щодо законності прийнятого Київською міською радою рішення від 24.02.11 № 56/5443 «Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва» та, у межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 59 зазначеного Закону рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Рішення ради набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

Основні напрями та законодавчі основи реалізації державної політики у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів визначає Верховна Рада України.

Порядок видачі ліцензій на виробництво, експорт, імпорт, оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами визначається Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон №481) та іншими чинними нормативно -правовими актами.

Відповідно до статті 1 Закону № 481 місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв.м., обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Згідно зі статтею 15 Закону України № 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

До Закону № 481, зокрема до статті 153, Законом № 1824, який набрав чинності з моменту публікації у газеті «Голос України» від 11.02.10 № 24 внесено зміни. Так, вилучено норму закону, якою органам місцевого самоврядування надавалися повноваження щодо додаткового встановлення місць, у яких заборонено продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Пунктом 3 статті 5 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-ІV зазначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники правовідносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства, у даному випадку, статей 1 та 153акону № 481.

З огляду на викладене та враховуючи вимоги статті 18 Закону № 481, всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діють у частині, що не суперечить цьому Закону і потребують приведення у відповідність до встановлених норм шляхом внесення змін.

 

Заступник Голови Комісії

з проведення реорганізації ДПА України,

Заступник Голови ДПА України                                   О.В. Матвєєв

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт