середа, 29.03.2023

Відповідь Мін'юсту щодо законності рішення Київської міської ради

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 Всеукраїнське об'єднання малого та

середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»

Голова Продан О.

 

 

Щодо листа від 31.05.2011 № 134

з приводу рішення Київської міської ради від 24.02.2011 №56/5443

 

Міністерство юстиції за результатами розгляду вашого листа від 31.05.2011 № 134 щодо рішення Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 повідомляє, що статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачено необхідності державної реєстрації актів органів місцевого самоврядування в територіальних органах Міністерства юстиції.

Разом з цим відповідно до частин першої та другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

 

Заступник Міністра юстиції -

керівник апарату                                             А.Ю. Сєдов 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

УКРАЇНИ                              Всеукраїнське об'єднання малого та

середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»

Україна, 01001, м. Київ                              Голова Продан О.

вул. Городецького, 13 Тел./факс: (38-044) 278-37-23

01024, М.КИЇВ,

Шовковична, 24, оф. 13

Щодо листа від 31.05.2011 № 134 з приводу рішення Київської міської ради від 24.02.2011 №56/5443

Міністерство юстиції за результатами розгляду вашого листа від 31.05.2011 № 134 щодо рішення Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 повідомляє, що статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачено необхідності державної реєстрації актів органів місцевого самоврядування в територіальних органах Міністерства юстиції.

Разом з цим відповідно до частин першої та другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
 

Пошук на сайті

Вхід на сайт