четвер, 08.06.2023

Пропозиції щодо приведення вітчизняної нормативної бази до міжнародних норм

Завдання приведення вітчизняної нормативної бази до міжнародних норм стало актуальним із членством України в СОТ. Протокол про приєднання України до Марракеської Угоди про створення СОТ підписано в Женеві 5 лютого 2008 року. 10 квітня 2008 року Верховна Рада України ратифікувала вищевказаний Протокол, який набув чинності 16 травня 2008 року. З моменту набрання Україною повноправного членства в цій міжнародній організації – члени СОТ вимагатимуть від України дотримання основних положень угод СОТ і виконання домовленостей, досягнутих в ході переговорного процесу щодо вступу України до СОТ.

Досвід інших країн-членів ЄС свідчить про те, що для забезпечення безпеки продукції та захисту прав споживачів обов'язкова сертифікація не є необхідною. Замість цього впроваджена система оцінки та підтвердження відповідності. Зазначена система базується на системі оцінки ризику, тобто рівня небезпечності кожного виду продукції.

На даний момент в Україні товари перевіряються як на відповідність стандартам, так і на відповідність регламентам, що практично є одне і те ж, та призводить до значних втрат коштів і часу, збільшення собівартості продукції, що однозначно впливає на споживача, який при цьому не є захищеним стовідсотково від недоброякісної та небезпечної продукції.

Згідно статті 11 Закону України «Про стандартизацію» стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти. Варто пам'ятати, що відповідно до Закону України «Про підтвердження відповідності» процедура виключення продукції з Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації здійснюється після впровадження відповідних технічних регламентів на продукцію. На сьогодні відповідні регламенти, які стосуються групи продукції за кодом 8531 УКТЗЕД введені чи вводяться в дію (Наказ №6 від 9.01.2007 Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики).

З огляду на вищенаведене та в зв'язку з проголошеним курсом держави на дерегуляцію та ініціюванням Міністерством фінансів спрощення митного оформлення товарів через зменшення документів нетарифного регулювання, вважаємо, що:

1) слід вилучити з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (затверджений Наказом Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02. 2005 року за № 28) групу продукції за кодом 8531 УКТЗЕД;

2) при процедурі розмитнення товарів непотрібно вимагати сертифікати на відповідність продукції державним стандартам України

3) Скасувати необхідність отримання дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що відповідають коду 8531 УКТЗЕД, та включені до п. 12 «Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним ідприємством "Український державний центр радіочастот" видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів» (Затверджений Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 4 лютого 2010 року № 50), оскільки більша частина приладів даної групи не містить в собі радіопередавачів, а потужність тих, що містять незначна (5-10мВ) і їх робота не впливає на сигнали інших радіопередавачів.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт