середа, 29.03.2023

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (робіт, послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагалядку (контролю)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (постанова Кабінету Міністрів України).

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт