вівторок, 26.10.2021

Відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016року"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вуд, М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81 Web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

 

Всеукраїнське об'єднання малого

та середнього бізнесу "Фортеця"

 

Щодо проекту постанови

Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Програми розвитку

внутрішньої торгівлі на період до 2016року"

 

На виконання резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України від 28.01.2014 № 924/0/2-14 Мінекономрозвитку розглянуло лист Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця" від 14.01.2014 № 712 стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року" і повідомляє.

Проект постанови розроблено на виконання підпункту другого пункту 14 Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 № 187, для визначення перспектив і пріоритетів розвитку галузі внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року.

Програмою передбачено План заходів з виконання Програми, який включає комплекс законодавчих і організаційних заходів, які включають такі напрями:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері внутрішньої торгівлі;

розвиток торгівлі в регіонах;

розвиток та оптимізація ринкової інфраструктури сфери внутрішньої торгівлі;

кадрове та наукове забезпечення розвитку внутрішньої торгівлі.

Державне регулювання розвитку сфери внутрішньої торгівлі передбачає врегулювання на законодавчому рівні низки проблемних питань сфери внутрішньої торгівлі.

Так, пунктом 13 Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачено розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту "Про внутрішню торгівлю".

Проте, розроблений Мінекономрозвитку проект Закону України "Про внутрішню торгівлю", який спрямовано на державну підтримку торговельної діяльності і розвитку конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів, не підтримано Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України та бізнес-асоціаціями.

На робочій зустрічі під головуванням Голови Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольно!' політики Кужель О. В. учасниками підтримано пропозицію Голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Л. П. Козаченка врегулювати проблемні питання сфери торгівлі шляхом внесення відповідних змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження внутрішньої торгівлі.

У зв'язку із цим, Мінекономрозвитку спільно з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, Комітетом Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольно! політики, представниками центральних органів виконавчої влади та громадських організацій розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання внутрішньої торгівлі", який спрямований на вирішення питань:

врегулювання взаємовідносин між товаропостачальниками та суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі;

планування розміщення об'єктів торгівлі та їх облік; розвитку малого та середнього підприємництва;

посилення відповідальності за порушення правил торгівлі та торгівлю у невстановлених місцях;

впорядкування дистанційної торгівлі;

заборони продажу алкогольних напоїв на розлив поза закладами ресторанного господарства;

підтримки роздрібного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у спеціалізованих місцях торгівлі.

Ураховуючи, що Програма розвитку внутрішньої торгівлі розрахована на період до 2016 року, саме тому вирішення зазначених проблемних питань на законодавчому рівні було включено до Плану заходів з виконання Програми.

Вважаємо, що реалізація заходів з виконання Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року дасть змогу:

підвищити ефективність механізмів державного регулювання діяльності та розвитку внутрішньої торгівлі;

збільшити вклад торгівлі та ресторанного господарства у зростання ВВП України;

створити ефективні канали реалізації товарів (послуг) і умови для забезпечення продовольчої і цінової стабільності;

забезпечити належний рівень захисту прав споживачів;

стимулювати технічний і технологічний прогрес у торгівлі та збільшити обсяги інвестицій у розвиток сфери внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства;

підвищити імідж торгівлі та забезпечити підготовку кваліфікаційних характеристик нових професій працівників сфери торгівлі та ресторанного господарства.

 

Директор

Департаменту розвитку торгівлі

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України            М.П. Куницький

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт