вівторок, 21.03.2023

Відповідь Луганської міської ради щодо припинення порушення норм чинного законодавства

ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбінского, 14, м. Луганськ, 91000, Україна,

тел. (0642) 58-13-34, факс (0642) 55-12-37, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуШановна Оксано Петрівно!


На Ваше звернення № 76 від 05.03.2013 року (вх. № 01/03- 04/3429/0/1-13 від 18.03.2013), щодо припинення порушення норм чинного законодавства, повідомляємо наступне.

На інформаційний запит № 13/02 від 13.02.2013 (вх. № 01/03- 30/1968/0/1-13 від 13.02.2013), який надійшов від голови Луганського регіонального відділення Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Богаченко В.І., стосовно порушень законодавства при спрямуванні повідомлення № 42 від 12.02.201З р, посадовими особами управління Луганської міської ради з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування та захисту прав споживачів (далі - Управління), у встановлені діючим законодавством України строки, Луганською міською радою були надані відповіді на поставлені у запиті питання, а саме: за № И 01/03-30/1061/0/2-13 від 20.02.2013, за № И 01/03-30/1069/0/2-13 від 20.02.2013 та за № И 01/03- 30/1402/0/2-13 від 06.03.2013.

У цих відповідях голова Луганського регіонального відділення Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Богаченко В.І. була повідомлена про те, що фахівці Управління під час заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Положенням про Управління.

Підпункт 3 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачає здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

Згідно статті 28 Закону України «Про захист прав споживачів» органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі:

розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів;аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів;у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища терміново повідомляти про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції;у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності - тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняти її реалізацію;готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів;подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів.»

Згідно статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

На підставі вищезазначених законів було розроблено Положення про управління Луганської міської ради з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування та захисту прав споживачів, яке затверджено розпорядженням Луганського міського голови від 28.12.2010 №71.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008р. № 1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, надання послуг) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)», державному нагляду (контролю) підлягають суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), види якої визначені у Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97.

Відділом з питань захисту прав споживачів Управління 24 грудня 2012 року був розроблений план проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, розташованих на території м. Луганська на І квартал 2013 року, який затверджений наказом начальника Управління та узгоджений заступником голови Луганської міської ради, план проведення планових перевірок був опублікований на офіційному сайті Луганського міського голови, Луганської міської ради і її виконавчих органів.

Крім того, інформація про оприлюднення критеріїв та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю), за якими оцінюються ступінь ризику та заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) відділом з питань захисту прав споживачів Управління також розміщена на офіційному сайті Луганського міського голови, Луганської міської ради і її виконавчих органів.

Про результати розгляду Вашого звернення голова Луганського регіонального відділення Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Богаченко В.І., повідомлена листом у встановлені законодавством строки.

З повагою,

Секретар Луганської міської ради                                                О.М. Філіпський

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт