четвер, 08.12.2022

Звернення Асоціації "Укртелемережа" щодо пропозиції до Податкового коедксу України

Голові

Всеукраїнського об’єднання підприємців

малого та середнього бізнесу "Фортеця"

Продан О.П.

02147, м. Київ, Русанівська набережна, 12

Шановна Оксано Петрівно!

Асоціація «УКРТЕЛЕМЕРЕЖА», що об'єднує близько 300 провайдерів програмної послуги та операторів телекомунікацій зі всіх областей України і АР Крим, висловлює  свою повагу та щиро вітає Вашу цілеспрямованість щодо відстоювання прав та інтересів підприємців малого та середнього бізнесу.

Одним з напрямів нашої роботи є захист інтересів членів Асоціації - суб’єктів господарювання України, що надають населенню послуги з надання кабельного телебачення. У своїй більшості це підприємства малого та середнього бізнесу, які потерпають від введення нових складних для виконання нормативно-правових актів, що може привести до знищення цілого сегменту ринку.

Звертаємось до Вас задля об’єднання наших зусиль з метою допомоги  провайдерам програмної послуги та операторам телекомунікацій з приводу наступного:

З 01 січня 2012. набув чинності Закон України №4014 від 04.11.2011р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» яким було внесено нові приписи, серед яких зазначено:

«..291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку

…291.5.1. суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні
особи - підприємці), які здійснюють:

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку».

Також з 01 січня 2012 року набув чинності затверджений Держспоживстандартом (наказ від  11  жовтня  2010 р.    № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530) національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД).

З цього моменту розроблення державної статистичної інформації здійснюється органами державної статистики за новою КВЕД, де:

окремий розділ 60 «Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення» включає групу 60.2, клас 60.20 «Діяльність у сфері телевізійного мовлення».

окремий розділ 61 «Телекомунікації (електрозв’язок)» включає групу 61.1, клас 61.10 «Діяльність у сфері проводового електрозв’язку».

Зазначимо, що на сьогоднішній день термін «зв'язок» відсутній у чинному українському законодавстві, що ускладнює його тлумачення та використання у роботі.

Відповідно до Закону України „Про телебачення та радіомовлення” (далі-Закон) право на розповсюдження телерадіопрограм у багатоканальних телемережах мають суб'єкти господарювання, яким Національна рада видала ліцензію провайдера програмної послуги.

Відповідно до Закону провайдер програмної послуги - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.

Провайдер програмної послуги відповідно до Закону здійснює ретрансляцію, тобто прийом незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

Відповідно до Національного Класифікатору України видів економічної діяльності ДК 009:2010 діяльність провайдерів програмної послуги, віднесено до підкласу 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення (це підтверджує роз’яснення Держстату України на ім’я Асоціації «Укртелемережа», що дадається).

Однак діяльність провайдера програмної послуги невідривно пов’язані із діяльністю у сфері телекомунікацій, оскільки більшість провайдерів програмної послуги також є операторами телекомунікацій, відповідно до Закону України «Про телекомунікації».

Розвиток технологій у сфері телекомунікацій, конвергенція телекомунікаційних мереж призвели до того, що сучасні телекомунікаційні мережі є за своєю природою мультисервісними та дозволяють надавати абонентам широкий спектр інформаційних послуг. Таким чином надаючи споживачу основну послугу з доступу до телепрограм, провайдер має можливість надавати також широкий спектр додаткових послуг, використовуючи ресурси багатоканальних телемереж ( програмні послуги, послуги Інтернет, IPTV тощо).

Чинна норма ст. 291.5.1. Податкового Кодексу України не дає можливості провайдерам програмної послуги, що окрім основної послуги з доступу до телепрограм надають споживачам додаткові сервіси,  з доступу до Інтернет тощо, застосовувати спрощену систему оподаткування.

Розвиток сучасних технологій потребує від суб’єктів господарювання значних інвестицій, які у зв’язку із низькою платоспроможністю населення мають тривалий термін окупності та є економічно непривабливими. Тому поширення спрощеної системи оподаткування на зазначених суб’єктів господарювання буде вагомим стимулом для подальшого впровадження цифрового мовлення не лише в обласних центрах, а й в невеликих містах, де діяльність здебільшого здійснюють представники малого бізнесу.

З приводу викладеного Асоціація звертає Вашу увагу на відсутність тлумачення терміну «зв'язок» у нашому законодавстві, неоднозначності його тлумачення, встановлення плутанини при його використанні.

На підставі вищезазначеного, враховуючі що така ситуація потребує оперативного реагування задля стимулювання розвитку сучасних технологій, сприяння розвитку телекомунікаційної галузі і наближенню України до європейського рівня надання послуг,-

просимо Вас допомогти підприємствам, що надають послуги кабельного телебачення населенню, звернувшись до суб’єктів  законодавчої ініціативи з проханням внести відповідні зміни до Податкового кодексу України, виклавши у такій редакції:

«..291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку

…291.5.1. суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні
особи - підприємці), які здійснюють:..

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку, окрім діяльності у сфері проводового електрозв’язку (клас 61.10 КВЕД ДК 009:2010) ».

Додаток: Порівняльна таблиця до проекту закону „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва (щодо обмежень застосування спрощеної системи оподаткування)”.

З повагою,

Президент                                                                                        В.С.Скрипник

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт