четвер, 08.12.2022

Пропозиції В.Лаврика до законів щодо розвитку малого та середнього бізнесу

Шановна Оксано!

З великим задоволенням готовий надати свій проект Закону України "Про невідкладні зміни до Законів України щодо розвитку малого бізнесу на період з 2012-2016р.р.", який побудований на слідуючих основних положеннях:

1. До суб'єктів господарювання малого бізнесу відносяться суб'єкти господарювання, окремі громадяни, основні засади відносини та господарювання яких направлені на забезпечення відповідними послугами та товарами в першу чергу громадян тих громад, на території яких вони розміщені (виробничі підприємства, сільськогосподарські товариства, кількість працюючих складає до 250 громадян);

школи, лікарні, поліклініки, аптеки, станції швидкої допомоги, дошкільні установи, заклади культури, мистецтва (в т.ч. музеї) і спорту, наукові підприємства, лабораторії (з самостійним балансом), інформаційні центри, інтернет-підприємства, видавництва книг, газет, журналів, інші державні і недержавні установи (незалежно від форми власності), чисельність працюючих у яких не перевищує 300 громадян;

комунальні підприємства, чисельність працюючих у яких не перевищує 150громадян;

підприємства торгівлі, чисельність працюючих на яких до 180 громадян;

підприємства, працюючі за договорами комісії та доручення, перевізники, чисельність працюючих - до 50 громадян; суб'єкти підприємницької діяльності без статусу юридичної особи з чисельністю до 10 працюючих (СПД); садиби; самозайняті працівники). За чисельністю працюючих, зазначені підприємства складають біля 85% всіх працюючих, що включають середній та великий бізнес.

2. За умов які склались у суспільстві єдиний спосіб мирного збільшення сукупного добробуту та прав трудових колективів малого бізнесу є законодавчо визначений трансферт доходу та повноважень від підприємців до трудових колективів у такий спосіб, щоб задоволення останніх зростало більше, ніж зменшувалось задоволення перших (тобто всі ліквідовані чи зменшені податки, різні збори, скорочені державою витрати пов'язані з діяльністю бізнесу, і в першу чергу ліквідація оплати за оренду землі, зменшення витрат на оплату електроенергії до рівня оплати звичайного громадянина, тощо, повністю направити на збільшення заробітної плати трудового колективу - це і є трансферт доходів від багатих до бідних).

2. Всі відношення між підприємцями, трудовими колективами і державою регулюються на підставі впровадження принципово нової технології управління малим підприємством - автоматизованої системи управління суб'єктом малого бізнесу (МАСУ) на базі інформаційних електронних ресурсів, електронного документообігу і електронного цифрового підпису (в МАСУ визначається контроль за об'єктивністю проведення зазначеного вище трансферту, соціальної справедливості та законності розподілу доходу між трудовим колективом і бізнесом, між бізнесом та владою).

3. Введення незалежного державного автоматизованого контролю через МАСУ пов'язаної з загальнодержавною системою управління територіальної установи де зареєстрований суб'єкт господарювання малого бізнесу . Будь-який контроль підприємця малого бізнесу, чи то юридичної особи чи просто суб'єктів підприємницької діяльності чи самозайнятих осіб проводиться виключно через реєстрацію цього контролю електронними засобами та контролем передбаченим в автоматизованих системах підприємця і тільки у спосіб, що визначений даним Законом. (В Україні нараховується 490 районних, 118 районних у містах і 14 районних в АР Крим державних податкових інспекцій (ДПІ), чотирьох державних районних фондів( приблизно 50 000 державних службовців) - самих жорстких осередків корупції, які просто тупо знищують малий бізнес. Саме тому ліквідація цих осередків та впровадження автоматизованих систем управління малим бізнесом (МАСУ) - єдиний шлях вирішення практично всіх проблем, що виникають в системі управління між всіма учасниками цього процесу, а саме, власниками малого бізнесу, трудовими колективами та Владою - це ліквідація не менше 95% корупції у малому бізнесі).

Якщо такий підхід Ви підтримуєте, як альтернативний відносно профільного проекту закону у Верховній Раді, то я готовий до співпраці.

З повагою Віталій Лаврик.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт