середа, 22.03.2023

Відповідь Міністерства економічного розвитку України щодо вдосконалення державної політики у сфері підприємництва

МІНСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


 

 

Голові Всеукраїнського об'єднання

малого та середнього бізнесу "Фортеця"

Продан О. П.

 

Щодо вдосконалення

державної політики

у сфері підприємництва

 

Шановна Оксано Петрівно!

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.07.2011 № 33617/1/1-11 до листа Адміністрації Президента України від 05.07.2011 №03-01/1988 Мінекономіки опрацювало Ваше звернення щодо вдосконалення державної політики у сфері підприємництва і повідомляє.

Щодо проведення опитування умов провадження підприємницької діяльності

Оцінкою умов ведення бізнесу повинен бути інтегральний рейтинг регіонів та можливо часткові рейтинги за окремими показниками або групами показників, що надасть можливість виявити проблеми на різних етапах започаткування та ведення підприємницької діяльності. Як правило, результатом такого моніторингу є порівняльна оцінка адміністративно-територіальних одиниць за складовими показниками "умов ведення бізнесу".

Однак слід зазначити, що по-перше, існуючі кількісні показники не відображають повною мірою умов ведення бізнесу в регіонах України; по-друге офіційні статистичні показники оприлюднюються лише один раз на рік (майже через рік після звітного року), що унеможливлює проведення такої оцінки щокварталу.

Збір інформації повинен здійснюватися шляхом індивідуальних опитувань підприємців - представників малого і середнього бізнесу в різних регіонах України, що надасть змогу провести об'єктивну оцінку за зазначеними напрямами системи державного регулювання. Під час опитування респонденти відповідають на низку питань, які виникають у підприємців у процесі діяльності, відповідно до спеціальне анкети.

У той же час опитування в регіональному аспекті можуть бути проведені центрами соціологічних досліджень, що потребуватиме значних додаткових фінансових витрат, або регіональними представництвами уповноваженого органу з питань державної регуляторної політики у разі їх утворення.

На думку міжнародних експертів, отримання достовірних показників на рівні регіонів буде надто дорогим і довготривалим. Наприклад, дослідження з тривалістю інтерв'ю близько однієї години для 2000 респондентів може коштувати орієнтовно 800 тис. гривень та тривати протягом двох місяців.

Питання проведення моніторингу умов ведення бізнесу по регіонах України опрацьовується Мінекономіки разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Щодо утворення Національної комісії України з питань регуляторної політик та підприємництва

Мінекономіки на виконання пункту 14 доручення Прем'єр-міністра України від 29.07.2011 № 35234/1/1-11 до протокольного рішення від 10.06.2011 за результатами засідання Комітету з економічних реформ та пункту 8.4 протокольного доручення № 41 засідання Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 розроблено проект Указу Президента України "Про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва". На сьогодні погоджений і заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект Указу подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

Щодо Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу України

Президентом України у рамках роботи Комітету з економічних реформ запропоновано Програму економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", у розділі "Дерегуляція й розвиток підприємництва" якої визначено основні напрями розвитку та підтримки підприємництва.

Так, протягом 2010 року - першого півріччя 2011 року вдалося досягти позитивних результатів щодо поліпшення бізнес-клімату шляхом проведення реформ у дозвільній системі, сфері ліцензування, щодо входження та виходу з бізнесу, державного нагляду (контролю), технічного регулювання, зокрема:

у дозвільній системі:

запроваджено можливість провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (Закон України від 07.07.2010 №2451-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо провадження господарської діяльності на підставі подання декларації");

затверджено вичерпний перелік документів дозвільного характеру, до якого включено 135 документів дозвільного характеру (Закон України від 19.05.2011 № З 392-VI "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", набирає чинності з 01.01.2012);

зменшено кількість документів дозвільного характеру і погоджувальних процедур, зокрема у будівництві кількість дозвільних документів і погоджувальних процедур зменшено вчетверо - із 93 до 23, а час їхнього проходження - в чотири з половиною рази - з 415 до 90 днів (Закон України від 17.02.2011 № 3038-VІ "Про регулювання містобудівної діяльності" та інші нормативно-правові акти, які регулюють відповідні відносини);

з 01.01.2012 запроваджується видача, переоформлення, видача дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру виключно через державного адміністратора у дозвільному центрі, що сприятиме зменшенню зловживань з боку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (Закон України від 07.04.2011 №3204-VІ "Про внесення змін до

Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності");

визначено процедуру здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовими особами дозвільних органів та надано повноваження державним адміністраторам щодо складання протоколів за порушення місцевими дозвільними органами строків розгляду документів (Закон України від 07.04.2011 № 3261-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права");

передбачено оптимізувати роботу діяльності дозвільних центрів шляхом утворення дозвільних центрів обласного рівня разом із запровадженням посади державного адміністратора при облдержадміністраціях (проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (щодо розширення мережі дозвільних центрів шляхом запровадження дозвільних центрів в обласних державних адміністраціях)", який був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 17.05.2011).

у сфері ліцензування:

зменшено на 32 відсотки ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких не пов'язано із загрозою безпеці держави, життю та здоров'ю людей, погіршенням стану навколишнього природного середовища, а також стосовно яких існують інші засоби державного регулювання (Закон України від 19.10.2010 №2608-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності");

зменшено на 45 відсотків перелік документів, що подаються для одержання ліцензій (постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 712 "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності");

Щодо входження та виходу з бізнесу:

з 14.08.2011 запроваджується електронна реєстрація та електронний взаємообмін інформацією між усіма учасниками державної реєстрації (Закон України від 19.10.2010 № 2609-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо проведення електронної реєстрації);

спрощено процедуру започаткування власної справи та її здійснення. Тепер засновники юридичних осіб зможуть самостійно визначати розмір статутного фонду. При цьому заявлений статутний капітал підлягає сплаті до закінчення першого року після державної реєстрації суб'єкта господарювання, а не до моменту її здійснення, як це діяло до теперішнього часу. Крім того, запроваджено можливість проведення державної реєстрації юридичних осіб приватного права як на підставі установчих документів, так і на підставі модельного статуту (Закон України від 21.04.2011 № 3263-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва" та Закон України від 21.04.2011 № 3262 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту");

спрощено припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом зменшення кількості процедур, скорочення їх тривалості та зменшення грошових витрат на проходження таких процедур (Закон України від 19.05.2011 № 3384-V1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за їх рішенням");

У сфері державного нагляду (контролю) зменшено кількість контролюючих органів майже втричі (Закон України від 01.07.2010 №2399-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфер господарської діяльності");

У системі технічного регулювання прийнято три Закони України, а саме:

від 02.12.2010 № 2735-VІ "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції",

від 02.12.2010 № 2736- VI "Про загальну безпечність нехарчової продукції";

від 19.05.2011 № 3390-VІ "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції";

Відповідно до цих Законів України замість державного контролю виробництва продукції буде здійснюватися ринковий нагляд за безпекою продукції, яка вже розміщена на ринку.

На 17 відсотків зменшено перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, а саме:

скасовано обов'язкову сертифікацію 50 груп промислових та 12 груп продовольчих товарів, а також послуг харчування, що надаються суб'єктами туристичної діяльності;

частково, а саме в частині електромагнітної сумісності, скасовано обов'язкову сертифікацію 80 груп промислової продукції.

Підготовлено накази Держспоживстандарту щодо скасування обов'язкової сертифікації близько 150 груп промислових товарів та 5 груп харчової продукції.

Щодо інформування підприємців стосовно законодавства

З метою забезпечення прав суб'єктів господарювання та громадськості на участь у здійсненні регуляторної діяльності, вивчення громадської думки щодо впливу на сфери господарської діяльності регуляторних актів, що розробляються Мінекономіки, на офіційному веб-сайті Міністерства на головній сторінці в рубриці "Оголошення" постійно розміщуються повідомлення про оприлюднення розроблених проектів регуляторних актів, а у рубриці "Обговорення проектів документів" - проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу цих проектів. У зазначеній рубриці передбачено можливість надання громадськістю до проектів регуляторних актів коментарів, зауважень та пропозицій, які опрацьовуються та у разі їх доцільності враховуються структурними підрозділами Мінекономіки — розробниками відповідних проектів регуляторних актів.

 

З повагою

Виконуючий обов'язки голови

комісії з проведення реорганізації

Міністерства економіки України                                   В.Т. Пятницький

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт