вівторок, 21.03.2023

Відповідь ДПА у м. Києві щодо подання розрахунків за формою 1ДФ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

у м. КИЄВІ

04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тел. 461-76-12, факс 461-76-13


Всеукраїнське об'єднання

малого та середнього бізнесу «Фортеця»

 

Про розгляд звернення

Державна податкова адміністрація у м. Києві, на підставі ст. 9 Закону України „Про Державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 року № 509 -XII, на виконання доручення Державної податкової адміністрації України від 01.08.2011року № 20685/7/17-0417, розглянула ваше звернення та повідомляє наступне.

Відповідно до пп. "б" п. 176.2 ст. 176 розділу IV та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, (далі - Кодекс), особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.

Тобто, у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в податковому розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність).

Одночасно повідомляємо, що згідно пункту 177.8 статті 177 Кодексу під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно із пунктом 4 статті 9 Закону України від 15.05.2003 p. N 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця зазначаються ім'я фізичної особи - підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи - підприємця; місце та дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про зміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

Тобто, бланком свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -підприємця не передбачено розміщення інформації щодо видів діяльності та обраної платником податку системи оподаткування отриманих від такої діяльності доходів.

Враховуючи вищенаведене, з метою уникнення порушень норм чинного законодавства при оподаткуванні, ДПА України у листі від 31.03.2011 року №6320/5/12-0216 рекомендує суб'єктам господарювання, які мають господарські відносини з фізичною особою - підприємцем, крім копії свідоцтва про державну реєстрацію, отримувати від такої особи копію довідки податкового органу, в якому вона знаходиться на податковому обліку, щодо заявлених нею видів діяльності (відповідно до реєстраційної картки) та обраної системи оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності. Довідка видається в довільній формі за письмовою заявою підприємця.

Заступник голови                                  В. М. Пєхова

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт