п'ятниця, 09.06.2023

За поданням ГО"Асоціація Хмельницьких ринків" Громадською радою при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради підтримано звернення на Уряд щодо неможливості прийняття постанови, якою контролюючим органам з нагляду за працею надаються необмежені права

Громадська рада 

при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради 

29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, каб. 209, тел. (093)1568887


 

 

Прем'єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ  В. Б.

 

Про неможливість прийняття

Кабінетом Міністрів України

проекту Постанови КМУ

«Деякі питання реалізації статті

259 Кодексу законів про працю

України та статті 34 ЗУ «Про

місцеве самоврядування в Україні»

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Громадська рада при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, яка об'єднує більш ніж 80 громадських, профспілкових організацій м. Хмельницького, звертається до Вас як  Голови Уряду України  з питання, розгляд  якого потребує Вашої підтримки.

Як відомо, 11 січня 2017 року на сайті Державної служби України з питань праці за (посиланням http://dsp.gov.ua/повідомлення-про-оприлюднення-проек-52/ ) розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – проект Постанови).

Даний проект Постанови, яким встановлюється порядок проведення перевірок уповноваженими особами державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, суперечить Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», дія якого відповідно до частини 4 статті 2 цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Крім зазначеного, у проекті Постанови відсутні вимоги, передбачені частиною 5 статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яких мають дотримуватися органи, уповноважені здійснювати державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, зокрема щодо:

- дотримання принципів державного нагляду (контролю), таких як: гарантування  прав  та  законних  інтересів кожного суб'єкта господарювання; відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю); презумпції правомірності діяльності суб'єкта господарювання; неприпустимості проведення перевірок суб'єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами;

- проведення планових заходів відповідно до річних планів, затверджених органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня  року, що передує плановому та письмового повідомлення  суб'єкта  господарювання  про проведення  такого заходу;

- ознайомлення суб'єкта господарювання з підставою проведення позапланового заходу з наданням копії направлення на проведення заходу державного нагляду (контролю);

- проведення планового або позапланового заходу державного нагляду   (контролю) виключно на підставі наказу (рішення, розпорядження) органу державного нагляду (контролю), відповідно до якого оформлюється направлення на проведення заходу державного нагляду (контролю);

- переліку відомостей, які має містити акт перевірки та обов'язок з надання суб'єкту господарювання примірника акта перевірки в останній день заходу державного нагляду (контролю);

- гарантування прав суб'єкта господарювання, передбачених статтею 10 Закону, під час здійснення державного нагляду (контролю);

- проведення заходів нагляду (контролю) виключно в робочий час
суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- неприпустимості притягнення до відповідальності суб'єкта господарювання,  якщо він діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю).

Низка норм проекту Постанови, що є проектом підзаконного акту, суперечать (не відповідають)   вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Згідно вимоги норми статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, тому проект Постанови має у повному обсязі відповідати зазначеним Законам.

Варто зазначити, що  проект Постанови з запропонованій редакції не знайшов підтримки (погодження) у Державної регуляторної служби України під час громадського обговорення зазначеного проекту 27 січня 2017 року.

Враховуючи вищенаведене, Громадська рада при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради  вважає, що проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розроблений Державною службою України з питань праці, не може бути прийнятий Урядом України.

Щодо прийнятого Кабінетом Міністрів України рішення з даного питання просимо поінформувати Раду у порядок і спосіб, визначений чинним законодавством.З повагою,

Голова Громадської ради                                                        Зеречнюк  В. В.

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт