вівторок, 18.06.2019

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Шановна Оксано Петрівно!

Союзом ювелірів України опрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». У зв`язку пропозиціями, які надійшли від:

- Державної пробірної служби України про передачу їй в управління казенних підприємств пробірного контролю,

- Міністерства фінансів України щодо залишення зазначених казенних підприємств у сфері управління Мінфіну,

- Міністерства юстиції України щодо ліквідації Державної пробірної служби України, як центрального органу виконавчої влади, поклавши її функції зі здійснення державного пробірного контролю на Мінфін, а функції з захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, повідомляємо про наступне.

Закон України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» розрізняє функції та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю.

Зокрема, статтею 16-1 цього Закону встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, яким є Пробірна служба України, у межах своєї компетенції формує та поповнює Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України; здійснює державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять; здійснює контроль за додержанням вимог законодавства при здійсненні операцій, за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять; здійснює управління визначеними Кабінетом Міністрів України державними установами пробірного контролю; забезпечує розроблення технічної документації на державні пробірні клейма, здійснює контроль за виготовленням та використанням зазначених клейм; проводить підготовку та (або) підвищення кваліфікації фахівців з питань пробірного контролю; здійснює інші функції у межах повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.

Проте, за майже два роки дії норм цієї статті закону, прийнятої 16.10.2012 р., Пробірна служба України не забезпечила управління казенними підприємствами пробірного контролю.

При цьому, Союз ювелірів України продовжує вважати, що перепідпорядкування у 2008 році казенних підприємств пробірного контролю Мінфіну було помилкою (газета «БИЗНЕС», №13 (792), 31.03.2008 - http://www.business.ua/articles/state_regulation/19409/). Вже тоді треба було вирішувати питання про покладення на Держспоживстандарт функцій і повноважень у сфері контролю за якістю ювелірної продукції.

Очевидно, йде міжвідомча боротьба за бюджети казенних підприємств пробірного контролю, які здійснюють державний пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та провадять їх клеймування державним пробірним клеймом на госпрозрахункових засадах. При цьому громадськість не має впливу на тарифи на послуги з клеймування.

Союз ювелірів України вважає оптимальним виходом з цієї ситуації включення послуги з клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів державним пробірним клеймом до переліку адміністративних послуг. Плата за надання адміністративної послуги з клеймування повинна зараховуватися до Державного бюджету України; розмір плати за цю адміністративну послугу має затверджуватися відповідними регуляторними актами, проекти яких підлягають оприлюдненню для громадського обговорення. Зазначена пропозиція може стати поштовхом до відновлення права ряду ювелірних заводів самостійно клеймувати ювелірні вироби власного виробництва державним пробірним клеймом та сприяти створенню незалежних пробірних лабораторій.

Крім того, Пробірна служба України визначена органом державного ринкового нагляду щодо дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них (ювелірних та побутових виробів), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності», яка була прийнята з урахуванням пропозицій Союзу ювелірів України.

Проте, не можуть поєднуватися в одному органі функція управління державними установами (казенними підприємствами) пробірного контролю та функції державного ринкового нагляду, проведення контрольних та арбітражних аналізів дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них. Це суперечить принципу неприпустимості поєднання в одному органі повноважень органу ринкового нагляду та органу з оцінки відповідності, встановленому в п. 5 ч. 1 ст. 5 Закону України від 02.12.2010 №2735-VІ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Крім того, у 2005 році Україна отримала від МЗС Королівства Швеція офіційне запрошення на приєднання до Віденської Конвенції з контролю та клеймування виробів з дорогоцінних металів 1972 року. Пробірна служба України, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, за 9 років не вжила належних заходів щодо приєднання України до зазначеної Конвенції, що значно гальмує реалізацію експортного потенціалу українських виготовлювачів ювелірних виробів. На даний час Союз ювелірів України, не маючи повноважень від Держави на ведення офіційних переговорів, проводить неформальні консультації з Секретаріатом Віденської Конвенції та вносить відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України та центральним органами виконавчої влади.

У зв`язку з викладеним, Союз ювелірів України вважає за доцільне:

1. Підтримати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», спрямований на реалізацію ініціативи Уряду щодо скорочення кількості контролюючих органів.

2. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції України щодо ліквідації Державної пробірної служби України, як центрального органу виконавчої влади, у зв`язку зі скороченням кількості контролюючих органів.

3. Покласти на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів функції захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснення державного ринкового нагляду за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них (ювелірних та побутових виробів), проведення контрольних та арбітражних аналізів дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та виробів з них.

4. Внести зміни до Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» щодо розподілу функцій і повноважень між центральними органами виконавчої влади та Національним банком України.

5. Вирішити питання щодо зарахування плати за клеймування до Державного бюджету України шляхом включення послуг з клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів державним пробірним клеймом до переліку адміністративних послуг.

6. Уповноважити МЗС, Мінфін, Союз ювелірів України (за згодою) на підготовку документів для приєднання України до Конвенції з контролю та клеймування виробів з дорогоцінних металів (Відень, 1972).

7. Дати доручення Міністерству освіти і науки України, Союзу ювелірів України (за згодою) вирішити питання про організацію підготовки та (або) підвищення кваліфікації фахівців з питань пробірного контролю незалежними навчальними закладами.


З повагою,


президент  Союзу ювелірів України                             Д.В. Видолоб

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт