четвер, 09.02.2023

Союз ювелірів України просить Міністерство юстиції України провести правову експертизу листів ДПС України про неможливість учасників ювелірного ринку бути платниками єдиного податку

Союз ювелірів України одержав відповіді на звернення від 05.03.2012 р. від регіональних органів Державної податкової служби. У ряді відповідей вказується на те, що податкові органи за будь-яких обставин у своїх діях керуватимуться листами Державної податкової служби України. Зокрема і тими листами, в яких міститься заборона бути платниками єдиного податку учасникам ювелірного ринку.

У зв`язку з цим Союз ювелірів України звернувся до Міністерства юстиції України з проханням провести правову експертизу зазначених листів Державної податкової служби України та вжити заходів щодо їх відкликання та скасування.

Наводимо повний текст звернення Союзу ювелірів України.

5 квітня 2012 р.

Вих. №106

«05» квітня 2012 р.

Міністру юстиції України

О.В. Лавриновичу

--------------------------------------------------------

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

Про проведення правової експертизи

листів Державної податкової служби України

Шановний Олександре Володимировичу !

Просимо Вас провести правову експертизу листів Державної податкової служби України від 05.12.2011 р. №1237/8/23-50-0318 та від 06.02.2012 р. №3443/7/17-1217, у яких фактично встановлено неможливість бути платниками єдиного податку суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або торгівлю ювелірними виробами.

Зазначені листи не є податковими консультаціями, оскільки адресовані не платникам податків, а територіальним органам Державної податкової служби.

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 28.04.2011 р. №3915-0-4-11/101 листи - це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз'яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Такі правові норми мають бути викладені виключно у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому в органах юстиції в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів. У разі встановлення листами нових правових норм вони підлягають відкликанню з місць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.

Норма п.п. 4 п. 291.5.1 ч. 291.5 ст. 291 Податкового Кодексу України встановлює, що не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють видобуток, виробництво, торгівлю дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення.

У зазначених листах від 05.12.2011 р. №1237/8/23-50-0318 та від 06.02.2012 р. №3443/7/17-1217 ДПС України спирається на поняття «дорогоцінні метали», «дорогоцінне каміння», визначені у ст.1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними». Таким чином, ДПС України вважає, що обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування можуть бути встановлені відповідно до виду продукції.

А отже, не вид продукції, а обраний суб`єктом господарювання вид господарської діяльності визначає право бути платником єдиного податку.

Поняття видобутку, виробництва, реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не визначені в ПКУ. Терміни, що застосовуються у ПКУ та не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України, відповідно до ст. 5 ПКУ.

У ст. 1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР, на який у листах посилається ДПС України, визначено, що:

- видобуток дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва (хвости збагачення, відвали, шлаки, шлами, недогарки) усіма можливими способами;

- видобуток дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння - вилучення дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння з гірських порід усіма можливими способами;

- виробництво дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних металів із комплексних руд, концентратів та інших напівпродуктів, відходів і брухту, що містять ці метали, та афінаж дорогоцінних металів.

Відповідно до п. 4, 27 ст. 9 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню:

- видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, які є складовими поняття виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ визначені поняття, які застосовуються у цьому законі:

- виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;

- торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

А отже, поняття «видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» визначені у законах України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР і від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ.

Відповідно до Закону України від 19.10.2010 р. №2608-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» (введений у дію з 16.11.2010 р.) виключено з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню виготовлення виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; торгівлю виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Таким чином, діяльність з виробництва ювелірних виробів, торгівлі ювелірними виробами не входять до визначених законами України понять видобутку, виробництва, реалізації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення, щодо яких встановлені обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування.

З метою уникнення суперечностей при визначенні права бути платником єдиного податку, у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування та свідоцтві платника єдиного податку вказується вид господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, відповідно до п. 298.3 ст. 298, п. 299.11 ст. 299 ПКУ.

Згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005, діяльність з виробництва дорогоцінних металів належить до підкласу 27.41.0 «Виробництво дорогоцінних металів», який включає виробництво та афінаж необроблених дорогоцінних металів: золота, срібла, платини тощо; виробництво сплавів з дорогоцінних металів; виробництво напівфабрикатів з дорогоцінних металів; нанесення покриття з срібла на недорогоцінні метали; нанесення покриття з золота на недорогоцінні метали та срібло; нанесення покриття з платини або металів платинової групи на золото, срібло та недорогоцінні метали.

Цей підклас не включає:

- виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (підклас 33.50.0);

- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (клас 36.22.0).

Діяльність у сфері торгівлі дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням визначена у КВЕД ДК 009:2005:

- підклас 51.52.4 «Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами»;

- підклас 51.56.0 «Оптова торгівля іншими проміжними продуктами», який включає оптову торгівлю коштовним камінням.

Аналогічна за змістом позиція викладена у листі Міністерства фінансів України від 19.01.2012 р. №31-08160-10-18/1122 «Щодо обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» до ДПС України.

Діяльність у сфері виробництва та торгівлі ювелірними виробами та годинниками відноситься до інших підкласів згідно з КВЕД ДК 009:2005, а саме:

-         підклас 36.22.0 «Виробництво ювелірних виробів»;

-         підклас 33.50.0 «Виробництво годинників»;

-         підклас 52.48.2 «Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами»;

-         підклас 52.12.0 «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту»;

-         підклас 51.47.9 «Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.».

А отже, обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності поширюється тільки на суб`єктів господарювання, які здійснюють операції дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням як сировиною, а не з готовою продукцією споживчого призначення, а саме:

- видобуток (підкласи 13.20.0, 14.50.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005);

- виробництво (підклас 27.41.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005);

- торгівля дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі органогенного утворення (підкласи 51.52.4, 51.56.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005).

Аналогічна за змістом позиція викладена у листі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 року №04-39/10-83 до ДПС України. Відповідно до зазначеного листа юридичні та фізичні особи-підприємці при здійсненні ними виробництва годинникових корпусів з дорогоцінних металів, виробництва ювелірних виробів з дорогоцінних металів, а також оптової та роздрібної торгівлі ювелірними виробами мають право обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та зареєструватися платником єдиного податку відповідно до норм ПКУ.

А отже, виробники та торговці ювелірними виробами мають право обирати і застосовувати спрощену систему оподаткування та бути платниками єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Аналогічна позиція міститься також у судовій практиці щодо оскарження в адміністративних судах України рішень про відмову у видачі свідоцтва платника єдиного податку. Зокрема, постановами окружного адміністративного суду АР Крим Донецького, Дніпропетровського, Львівського, Сумського, Харківського, Хмельницького, Черкаського, Чернігівського окружних адміністративних судів та окружного адміністративного суду м. Києва такі рішення визнані протиправними, а на відповідні податкові органи покладено обов`язок видати позивачам свідоцтва платника єдиного податку (www.reyestr.court.gov.ua ; http://www.juvelir.org.ua/index.php?news=289 ).

У зв`язку з викладеним вище просимо Вас рекомендувати Державній податковій службі України відкликати та скасувати листи від 05.12.2011 р. №1237/8/23-50-0318 та від 06.02.2012 р. 3443/7/17-1217.

Додатки:

1. копія витягу з листа Державної податкової служби України від 05.12.2011 р. №1237/8/23-50-0318
2. копія листа Державної податкової служби України від 06.02.2012 р. №3443/7/17-1217
3. копія листа Міністерства фінансів України від 19.01.2012 р. №31-08160-10-18/1122 «Щодо обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» до Державної податкової служби України;
4. копія листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 року № 04-39/10-83.

 

З повагою,

президент Союзу ювелірів України

член Координаційної ради з питань розвитку

малого та середнього підприємництва при

Кабінеті Міністрів України                                                            Д.В. Видолоб

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт