п'ятниця, 09.06.2023

У м. Харкові чиниться тиск на учасників ювелірного ринку

Покупцем ювелірного виробу, після придбання каблучки у ТОВ "Арізона-Харків", було направлено заяву до органів прокуратури про шахрайські дії підприємства, у зв'язку з невідоповідностю ювелірного виробу інформації, наведеній на його етикетці.

Однак, замість реалізованого ювелірного виробу зі срібла 925 проби масою 1,5 г з відбитками лазерного державного пробірного клейма та іменника виготовлювача, які дуже складно підробити, було пред'явлено інший виріб з недорогоцінного металу меншою масою - 0,97 г, та фірмову етикетку підприємства-продавця (відмінного від підприємства-виготовлювача), що дало підставу для отримання ухвали слідчого судді Ухвалу Комінтернівського суду м. Харкова на проведення обшуку на об'єкті підприємства-виготовлювача.

З Ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова вбачається наступне.

1. Судом не були досліджені докази приналежності реалізованого ювелірного виробу до ТОВ "Арізона-Харків", які передбачені законом, та їм не надано належної оцінки.

А саме, відповідно до п. 24 ст. 1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.
Суб'єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов'язані мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем або за його дорученням державною установою пробірного контролю на всіх виробах.
Відбиток іменника підлягає щорічній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, в порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Використання незареєстрованого іменника забороняється.
Відбитки іменників, зареєстровані суб'єктами господарювання, дозволяється наносити тільки на вироби, виготовлені цим суб'єктом господарювання.

Аналогічні вимоги встановлені у ч. 18 Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. №460, згідно з якими приймання виробів з дорогоцінних металів вітчизняного виробництва здійснюється за наявності на виробах іменних відбитків (іменників) виробників та відбитків державних пробірних клейм України, іноземного виробництва - відбитків державних пробірних клейм України.

Так само вимога щодо наявності відбитку іменника на всіх виготовлених ювелірних виробах міститься у національному стандарті ДСТУ 3527-97 "Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умови", на який посилається ТОВ "Арізона-Харків" при маркуванні ювелірних виробів власного виробництва.

На відміну від іменника, відбиток якого проставляється безпосередньо на самому ювелірному виробі, нормативно-правове регулювання застосування товарного ярлика, який набагато легше підробити, визначене не законом України, а підзаконним нормативно-правовим актом, а саме - постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. №460 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".

У разі відсутності на ювелірному виробі відбитку іменника, зареєстрованого ТОВ "Арізона-Харків", маркування виробу товарним ярликом ТОВ "Арізона-Харків" є недостатнім доказом приналежності зазначеного виробу саме цьому суб'єкту господарювання - виготовлювачу ювелірних виробів.

Водночас, незаконне використання найменування суб'єкта господарювання та інших реквізитів ТОВ "Арізона-Харків" при маркуванні ювелірної продукції іншими особами потребує реагування керівництва ТОВ шляхом звернення до правоохоронних органів.

2. В Ухвалі суду відсутнє обгрунтування співвіднесення ТОВ "Торговий дім "Арізона" (код ЄДРПОУ 34861626), з товарним ярликом якого був проданий ювелірний виріб, та ТОВ "Арізона-Харків" (код ЄДРПОУ 33118852), на об'єктах якого судом ухвалено провести обшук. Не зважаючи на те, що зазначені суб'єкти господарювання мають одних і тих самих засновників та керівника, вони є самостійними та незалежними одне від одного господарюючими суб'єктами та провадять господарську діяльність окремо одне від одного. Докази протилежного або докази того, що зазначені юридичні особи є пов'язаними особами, в ухвалі суду відсутні.

Таким чином, якщо виріб був реалізований ТОВ "Торговий дім "Арізона" (код ЄДРПОУ 34861626), і наявні достатні підозри вважати, що недоброякісні ювелірні вироби пропонуються до реалізації та продаються зазначеною юридичною особою, то суд мав право ухвалити рішення про обшук приміщень, які використовуються саме ТОВ "Торговий дім "Арізона" (код ЄДРПОУ 34861626), а не приміщень, які використовуються іншими суб'єктами господарювання, не пов'язаними з цією юридичною особою.

З урахуванням викладеного Ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова є протиправною. Законність та обгрунтованість дій слідчого судді при винесенні цієї ухвали повинні бути розглянуті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Оскільки зазначена ухвала набрала чинності і не підлягає оскарженню, передбачені нею слідчі дії будуть проведені під контролем громадськості відповідно до чинного законодавства.

P.S. Якщо особа (у даному випадку - юридична особа) є учасником Союзу ювелірів України через своїх представників, то чому ця особа не звернулася за правовою допомогою до галузевої асоціації, а надала інформацію пост-фактум, коли вже немає можливості навести суду свої аргументи та надати належні докази ? Щиро переживаю за Вас і готовий надати всю необхідну допомогу. Тримайтеся !

Увага всім! Подібне може статися ледь не з кожним учасником ювелірного ринку.

 

 

З повагою,

Дм. Вік. Видолоб

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт