вівторок, 29.09.2020

Звернення до Голови Державної фіскальної служби України Білоуса І.О. щодо скасування роз'яснення, розміщеного на офіційному сайті ДФС України

 

Голові

Державної фіскальної служби України

І.О. БІЛОУСУ 

Шановний Ігоре Олеговичу!

На сайті Державної фіскальної служби України в розділі Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс в категорії 108.12. міститься роз’яснення на питання: «Чи мають право ЮО – платники ЄП надавати в оренду рухоме та нерухоме майно?», за яким будь-яка діяльність з передачі в оренду рухомого та нерухомого майна прирівнюється до операцій лізингу, яку заборонено здійснювати на спрощеній системі оподаткування.

За Цивільним та Господарськими кодексами України договори оренди майна та договори лізингу розмежовуються, так як вони не є тотожними. Основними відмінностями зазначених правочинів є наступні:

- об’єктами лізингу не можуть бути земельні ділянки, інші природні об'єкти, а для договорів оренди такі обмеження не встановлені (ч. 2 ст. 807 Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 292 Господарського кодексу України);

- у відносинах лізингу беруть участь три і більше сторони, а при укладанні договору оренди їх дві (ч. 1 ст. 806 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 292 Господарського кодексу України, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг»);

- лізингодавець не є власником предмета договору лізингу, а набуває його за дорученням лізенгоодержувача у відповідного постачальника, а у відносинах оренди предмет оренди належить на праві власності орендодавцю (ч. 1 ст. 806 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 292 Господарського кодексу України, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг»);

- договори лізингу укладаються на строк від одного року і більше, а мінімальний строк, на який укладаються договори оренди законодавчо не обмежено (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг»);

- лізингодавець має право відмовитись в односторонньому порядку від договору лізингу у разі несплати лізингоодержувачем лізингових платежів більше 30 днів, а строк після якого у орендодавця виникає таке право складає три місяці (ст. 7 Закону України «Про фінансовий лізинг»);

- та інші.

Таким чином, законодавством України визначено різний правовий режим для договору лізингу та договору оренди та, на нашу думку, надане Державною фіскальною службою роз’яснення не відповідає положенням Цивільного, Господарського та Податкового кодексу України.

Зважаючи на вищезазначене, просимо Вас скасувати роз’яснення, розміщене на сайті Державної фіскальної служби України в розділі Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс в категорії 108.12. на запитання: «Чи мають право ЮО – платники ЄП надавати в оренду рухоме та нерухоме майно?», та надати роз’яснення, яке б не суперечило чинному законодавству.

 

З повагою,

Виконавчий директор

Всеукраїнського об’єднання малого

та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»                                            Андрій МАНЖЕЛІЙ


 

 

Відповідь ДФС України

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт