середа, 28.10.2020

Звернення до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. щодо врахування пропозицій представників малого та середнього бізнесу при доопрацюванні проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

Прем’єр-міністру України

М.Я. АЗАРОВУ

Шановний Миколо Яновичу!

29 січня 2013 року відбулась презентація та обговорення проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розглянувши яку, у представників малого та середнього бізнесу України виникли наступні зауваження:

1. Затвердження даної Програми потребує певного часу, а отже під час доопрацювання даного проекту Програми окремі норми, у разі їх затвердження, потребуватимуть бюджетних витрат в поточному 2013 році та внесення змін та доповнень Верховною Радою України до Закону України «Про бюджет України на 2013 рік».

2. Проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, не містить інформації про поточний стан реалізації «Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2011р. №1130 за 2012 рік, зміст якої перекликається з положеннями проекту Програми.

В свою чергу, «Державна програма розвитку внутрішнього виробництва» є більш системним документом, в якій проведено причинно-наслідковий аналіз не тільки у загальному економічному ракурсі з визначенням напрямків дій, а і по конкретним галузям економіки, у тому числі щодо розвитку малого та середнього бізнесу.

3. В запропонованому проекті Програми тема розвитку підприємництва, як однієї з потенційно важливих складових проекту Програми взагалі відсутня.

Так, проект Програми, на відміну від «Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» не містить напрямків, механізмів та порядку залучення представників малого та середнього бізнесу до участі та реалізації даної Програми, а також не передбачає участі представників малого та середнього бізнесу, в державних тендерних процедурах на виконання тих чи інших робіт, або надання послуг, тощо.

Крім цього, проект Постанови практично не містить норм, які б визначали напрямки розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, що визначені  Законом України  «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», тобто не має зв’язку з нормами даного Закону.

4. Проектом Програми в  розділі І «Підвищення конкурентоспроможності економіки як запорука економічного зростання» зазначено, що найбільшою проблемою, яка стримує зростання конкурентоспроможності національної економіки є надмірне загальне податкове навантаження, що перевищує реальні можливості економіки.

В той же час, завданнями державної політики на 2013-2014 роки щодо підвищення конкурентоспроможності економіки, що викладені в проекті Програми, не передбачено заходів, які спрямовані на сумарне зниження податкового навантаження на вітчизняних підприємців.

Виходячи з вищезазначеного, просимо Вас:

1. Затвердити термін реалізації даної Програми на ІІ півріччя  2013-2015 роки.

2. Викласти в проекті Програми інформацію про поточний стан реалізації «Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2011року №1130.

3. Доопрацювати проект Програми з урахуванням змісту та положень «Державної програми розвитку внутрішнього виробництва» з деталізацією по галузям  виробництва.

4. Доопрацювати спільно з представниками малого та середнього підприємництва України проект Програми, в частині підтримки, розвитку та залучення до її реалізації представників малого та середнього бізнесу.

5. Передбачити в проекті Програми участь представників малого підприємництва на рівні з іншими СПД в процедурі проведення державних тендерних процедур на виконання робіт, або надання послуг.

6. Передбачити в переліку завдань державної політики по реалізації конкурентоспроможності вітчизняної економіки розділу І проекту Програми «Підвищення конкурентоспроможності економіки як запорука економічного зростання» питання зниження навантаження на фізичних осіб-підприємців, введення нульової ставки ПДВ на ввіз товарів, комплектуючих та обладнання іноземного походження.

З повагою,

Виконавчий директор

Всеукраїнського об’єднання малого

та середнього бізнесу «Фортеця»                                                   Дмитро КУЦЕНКО

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт