п'ятниця, 09.06.2023

Звернення до Голови Комітету ВРУ з питань соціаотної політики та захисту прав ветеранів Г.М. Третьякової щоо законопроектів стосовно регулювання деяких питань трудових відносин (реєстр. №5054 та №5054-1)

Голові

Комітету

Верховної Ради України

з питань соціальної політики

та захисту прав ветеранів

Г.М. ТРЕТЬЯКОВІЙ

Шановна Галино Миколаївно!

Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» опрацювало проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності», реєстр. №5054 від 09.02.2021 року, та проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо регулювання деяких питань трудових відносин», реєстр. №5054-1 від 25.02.2021 року.

Зважаючи на те, що при розгляді зазначених законопроектів Верховною Радою України Комітетом пропонується за основу взяти законопроект реєстр. №5054-1, підтримуємо вилучення абзацу третього частини 5 розділу І цього законопроекту та просимо врахувати й наступні пропозиції до Кодексу законів про працю України:

1. Статтю 10 доповнити словами «(в яких середньооблікова чисельність найманих працівників за рік складає більше 50 осіб)».

2. У частині п’ятій статті 67 слова «, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)» виключити.

3. У частині другій статті 84 викласти в такій редакції:

«За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений домовленністю між працівником та роботодавцем, якщо інше не встановлено трудовим договором».

4. У статті 97:

- частину третю доповнити словами «якщо інше не встановлено трудовим договором»;

- частину четверту доповнити словами «, або письмовим трудовим договором».

Додаток: порівняльна таблиця на 3 аркушах

З повагою,

Голова Всеукраїнського об’єднання

малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»                              Оксана ПРОДАН

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт