неділя, 09.08.2020

Лист до Кабінету Міністрів України із зауваженнями до законопроекту "Про внутрішню торгівлю"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено проект Закону України «Про внутрішню торгівлю», щодо якого Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» вже надавало листом від 11.02.2011 року №17 істотні зауваження, які унеможливлюють його прийняття.

Так, у статі 1 визначення «партія товару» після слів «окремим первинним документом» необхідно доповнити словами «у випадках, якщо наявність такого первинного документу передбачена законом». Згідно Указу Президента України від 03.07.1998 р. №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» та проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва)», реєстр. №8521, фізичні особи-підприємці, що працюють на єдиному податку, не зобов’язані вести облік витрат.

У пункті 4 статті 6 проекту слово «повинні» замінити словами «мають право». Редакція проекту зобов’язує заклади ресторанного господарства надати покупцям комплекс сукупних послуг, але сам перелік супутніх послуг не визначено, що може призвести до зловживань.

У статті 7:

- пункт 3 виключити, як такий, що створює додаткові труднощі для підприємців;

- у пункті 4 слова «у стаціонарних об’єктах торгівлі» виключити;

- у абзаці 2 пункту 5 слово «Примірний» виключити;

- абзац 2 пункту 10 виключити, як такий що дає можливість для надмірного втручання органів місцевого самоврядування в господарську діяльність;

- у абзаці 6 пункту 16 слова «належні умови праці для працівників торгівлі» замінити словами «умови праці для працівників торгівлі, встановлені законом»;

- абзац 7 пункту 16 доповнити словами «у випадках, передбачених законом»;

- пункт 17 виключити.

Пункти 2 та 3 статті 8 викласти в наступній редакції:

«2. Суб'єкт господарювання для здійснення дистанційної торгівлі зобов’язаний за вимогою споживача інформувати останнього про умови повернення товару, ремонт товару згідно із Законом України «Про захист прав споживачів».

3. Суб'єкти господарювання зобов’язані за вимогою споживачів надавати споживачам інформацію про їх найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, наявність патенту чи ліцензії, товари та умови договору купівлі-продажу.».

У статті 10:

- у пункті 2 слова «повинен мати приміщення для приймання, зберігання та підготовки для продажу товарів (офісні та складські приміщення)» замінити словами «зобов’язаний за вимогою споживача інформувати останнього про умови повернення товару, ремонт товару згідно із Законом України «Про захист прав споживачів»;

- у пункті 6 слова «згідно з вимогами законодавства» замінити словами «у випадках, передбачених законом.»;

- пункт 13 виключити.

Пункт 3 статті 14 та статтю 15 виключити як такі, що вводять додаткову звітність.

Стаття 16 дублює норми Цивільного кодексу, в якому визначено необхідність укладання договорів, тому її слід виключити.

Статтю 17 виключити як таку, що веде до порушення рівності.

Абзаци 9 та 10 пункт 1 статті 21 виключити, як такі, що містять корупційну складову.

Підпункти 1, 2, 5 та 8 пункту 2 статті 24 виключити.

Повторно звертаємо увагу на недоцільність прийняття Закону України «Про внутрішню торгівлю», як такого, що ускладнює здійснення торговельної діяльності без відповідного збільшення захисту споживачів.

 

Голова Всеукраїнського об'єднання

малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»                                  Оксана ПРОДАН

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт