неділя, 20.09.2020

Звернення до Міністерства соціальної політики України щодо доопрацьованої редакції прокту постанови Кабінету Міністрів України про порядок здійснення перевірок дотримання трудового законодавства роботодавцями

 

Міністру соціальної політики України

А.О. РЕВІ 

Шановний Андрію Олексійовичу!

Листом Державної служби України з питань праці від 12.04.2017 року №4294/1/4-ДП-17 було надіслано на повторне погодження до Державної регуляторної служби України доопрацьовану редакцію проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Проект).

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця» двічі подавала до Державної служби України з питань праці зауваження щодо невідповідності Проекту вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», проте, які так і не були враховані.

Так, Проектом встановлюється заборона інспекторам праці розголошувати джерело будь-якої скарги щодо недоліків або порушень і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги.

Проектом передбачено право інспекторів праці самостійно безперешкодно та без попереднього повідомлення проводити інспекційні відвідування суб’єктів господарювання на підставі звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю, або звернення фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин.

Зазначене право самостійного та безперешкодного проведення інспекційних відвідувань, суперечить вимогам статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», якою передбачено підставу для проведення будь-якого заходу державного нагляду (контролю), а саме посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) або його заступником і засвідчується печаткою.

Окрім цього, дана норма Проекту щодо нерозголошення джерела будь-якої скарги та підстави для проведення інспекційного відвідування суперечить частині 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» відповідно до якої кожен має право на інформацію необхідної  для  реалізації  своїх  прав,  свобод  і законних інтересів та частині 2 статті 6 Закону України «Про інформацію», якою передбачено, що право на інформацію може бути обмежене законом лише в інтересах національної безпеки,  територіальної цілісності або громадського порядку та в інших випадках, які не поширюються на сферу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Проект передбачає право інспектора праці в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, що суперечить статті 4 Закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», якою передбачено можливість здійснення планових та позапланових заходів виключно в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього
трудового розпорядку.

Також Проектом передбачено право інспектора праці ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення, що суперечить частині 1 статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та передбачає обов’язок саме уповноваженої особи органу державного нагляду (контролю) надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку, а не навпаки.

Окрім цього, Проектом передбачено право органів державного нагляду (контролю) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю), хоча статтею 17 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено можливість залучення органом державного нагляду (контролю) третіх осіб виключно у якості експертів для проведення експертизи на підставі рішення про призначення експертизи.

Виходячи із зазначеного вище, вважаємо, що проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не може виноситись на розгляд Уряду України, через його невідповідність Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

З повагою,

Виконавчий директор

Всеукраїнського об’єднання малого

та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»                                           Андрій  МАНЖЕЛІЙ

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт