середа, 22.03.2023

Звернення до Голови Державної служби України з питань праці Чернеги Р.Т. щодо доопрацьованої редакції проекту постанови КМУ щодо здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про працю

Голові

Державної служби України з питань праці 

Р.Т. ЧЕРНЕЗІ

Шановний Романе Тарасовичу!

20 лютого 2017 року на сайті Державної служби України з питань праці за посиланням http://dsp.gov.ua/повідомлення-про-оприлюднення-проек-57/ розміщено доопрацьовану редакцію проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Проект).

У доопрацьованій редакції Проекту враховано більшість із зауважень, наданих громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця», проте Проект все ще містить за ряд норм, які суперечать законодавству.

Так, Проектом встановлюється заборона інспекторам праці розголошувати джерело будь-якої скарги на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги.

Проектом передбачено право інспекторів праці самостійно безперешкодно та без попереднього повідомлення проводити інспекційні відвідування суб’єктів господарювання на підставі звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю, або звернення фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин.

Зазначене право самостійного та безперешкодного проведення інспекційних відвідувань, суперечить вимогам статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», якою передбачено підставу для проведення будь-якого заходу державного нагляду (контролю), а саме посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) або його заступником і засвідчується печаткою.

Окрім цього, дана норма Проекту щодо нерозголошення джерела будь-якої скарги та підстави для проведення інспекційного відвідування суперечить частині 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» відповідно до якої кожен має право на інформацію необхідної  для  реалізації  своїх  прав,  свобод  і законних інтересів та частині 2 статті 6 Закону України «Про інформацію», якою передбачено, що право на інформацію може бути обмежене законом лише в інтересах національної безпеки,  територіальної цілісності або громадського порядку та в інших випадках, які не поширюються на сферу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Проект передбачає право інспектора праці в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, що суперечить статті 4 Закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», якою передбачено можливість здійснення планових та позапланових заходів виключно в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього
трудового розпорядку.

Також Проектом передбачено право інспектора праці ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення, що суперечить частині 1 статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та передбачає обов’язок саме уповноваженої особи органу державного нагляду (контролю) надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку, а не навпаки.

Окрім цього, Проектом передбачено право органів державного нагляду (контролю) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю), хоча статтею 17 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено можливість залучення органом державного нагляду (контролю) третіх осіб виключно у якості експертів для проведення експертизи на підставі рішення про призначення експертизи.

Проектом надано право інспекторам праці вилучати у об’єктів відвідування оригінали їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їхніх частин, що прямо заборонено частиною 10 статті 4 Закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Вважаємо, що проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» має бути приведений у відповідність до вимог законодавства перед його внесенням на розгляд Уряду України.

 

З повагою,

Виконавчий директор

Всеукраїнського об’єднання малого

та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»                                           Андрій  МАНЖЕЛІЙ

 

 

 


 

Пошук на сайті

Вхід на сайт