неділя, 20.09.2020

Звернення до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

Прем’єр-міністру України

В.Б. ГРОЙСМАНУ 

 

 

Шановний Володимире Борисовичу!

11 січня 2017 року на сайті Державної служби України з питань праці за посиланням http://dsp.gov.ua/повідомлення-про-оприлюднення-проек-52/ розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – проект Постанови).

Зазначений проект Постанови, яким встановлюється порядок проведення перевірок уповноваженими особами державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, суперечить Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», дія якого відповідно до частини 4 статті 2 цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Посилання, що містяться у проекті Постанови на Конвенцію Міжнародної організації праці  №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та Конвенцію Міжнародної організації праці №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві є некоректними, оскільки зазначені конвенції стосуються виключно системи інспекції праці на промислових і торговельних підприємствах та у сільському господарстві.

Крім цього, у проекті Постанови відсутні вимоги, передбачені частиною 5 статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яких мають дотримуватися органи, уповноважені здійснювати державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, зокрема щодо:

- дотримання принципів державного нагляду (контролю), таких як: гарантування  прав  та  законних  інтересів кожного суб’єкта господарювання; відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю); презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання; неприпустимості проведення перевірок суб’єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами;

- проведення планових заходів відповідно до річних планів, затверджених органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня  року, що передує плановому та письмового повідомлення  суб'єкта  господарювання  про проведення  такого заходу;

- ознайомлення суб'єкта господарювання з підставою проведення позапланового заходу з наданням копії направлення на проведення заходу державного нагляду (контролю);

- проведення планового або позапланового заходу державного нагляду   (контролю) виключно на підставі наказу (рішення, розпорядження) органу державного нагляду (контролю), відповідно до якого оформлюється направлення на проведення заходу державного нагляду (контролю);

- переліку відомостей, які має містити акт перевірки та обов’язок з надання суб’єкту господарювання примірника акта перевірки в останній день заходу державного нагляду (контролю);

- гарантування прав суб’єкта господарювання, передбачених статтею 10 Закону, під час здійснення державного нагляду (контролю);

- проведення заходів нагляду (контролю) виключно в робочий час
суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- неприпустимості притягнення до відповідальності суб’єкта господарювання,  якщо він діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю).

Вважаємо, що проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розроблений Державною службою України з питань праці, не може бути прийнятий Урядом України.

 

 

З повагою,

Виконавчий директор

Всеукраїнського об’єднання малого

та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ»                                           Андрій  МАНЖЕЛІЙ

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт